Nasjonale registervariabler - metadata: Forklaring hregrapport2017Nasjonale registervariabler - metadata

Denne databasen viser resultatet av en omfattende kartlegging og mapping av variabler i norske, nasjonale helseregistre per 28. februar 2017, som er gjort i regi av Nasjonalt helseregisterprosjekt og «Health Registries for Research»-prosjektet.
Rapporten fra kartleggingen er publisert her: https://hrr.b.uib.no/hrr-reports/ og her: http://helseregistre.no/). Se databasen her .

Formålet med kartleggingen var å få en oversikt over hvilke variabler som finnes, og over graden av overlapp og likhet av variabler brukt i de forskjellige registrene. Dette arbeidet er ment som et grunnlag for

Arbeidet ble utført av Linn Brandt (lege, PhDc) i samarbeid med sekretariatet for Nasjonalt helseregisterprosjekt ved Folkehelseinstituttet og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), og andre aktører i sektoren. Arbeidet er utført i perioden 1. februar 2015 til 28. februar 2017, og endringer i registrene kan derfor ha skjedd underveis. Arbeidet representerer derfor en kartlegging, ikke en oppdatert variabelkatalog. Mer om metoder, kilder og utførelse finner du i rapporten. For oppdatert informasjon om registrene, se http://helseregistre.no

I alt 12 av 16 sentrale (lovbestemte) helseregistre, og 37 av 52 medisinske kvalitetsregistre med status som nasjonale per 28. februar 2017 er inkludert i arbeidet.

Ved kartleggingen ble det funnet 9499 innrapporterte variabler, og av disse ble 4930 definert som unike variabler. Det er estimert at det innrapporteres over 38 millioner datapunkter til de nasjonale helseregistrene årlig.

Brukerveiledning for databasevisningen:

Det er mulig å søke etter variabler, du kan filtrere på tema eller register, sammenstille variabler fra flere registre og finne liknende variabler. Materialet er mulig å eksportere i flere format. Databasesiden har en statistikkside og oversiktsbilder for hvert registerskjema, tilgjengelig via ikoner øverst til høyre på siden. Her finner du også et hjelp-ikon som tar deg tilbake til denne veiledningen.

 1. Variablene er sortert i 9 kategorier, tilgjengelig som en nedtrekksmeny ‘Velg fane’. Dette er kun for å lette navigering. Du kan også velge kategorien ‘Alle’, men da tar det noe lengre tid å laste inn alle variablene. Default vises den første kategorien ‘Bo, arbeid, funksjon'.

 2. I søkefeltet kan du søke på variabelnavn, og verdisett, samt koder fra kodeverk og terminologier som er koblet til variablene.

 3. Du kan velge å se kun ett register i boksen ‘Velg register’. Når denne boksen er blank, ser du alle registrene. 4. Variablene er markert som innrapporterte variabler eller utrapporterte variabler. Utrapporterte variabler er variabler som registrene utleder fra innrapportert informasjon, og dermed ikke meldes inn til registrene. Du kan velge å se kun innrapporterte, kun utrapporterte, eller begge, ved hjelp av nedtrekksmenyen ‘Inn/ut rapportert’.

 5. Du kan velge hvor mange variabler som skal lastes inn på hver side ved hjelp av ”Vis X linjer”-nedtrekksmenyen. Default er 10. Du kan se totale antall variabler for utvalget du har, nederst på siden.

 6. For alle variabler kan du klikke på ‘Liknende’ i kolonnen helt til høyre for å få opp en liste over liknende variabler. Måten variablene er koblet sammen på, er gjennom likhet i koder fra kodeverk (SNOMED-CT, ICD-10, ICPC 2, ATC, NCMP/NCSP/NCRP, koder fra volven.no). Dersom to variabler er kodet med samme eller liknende kode, vil de være ‘liknende’ hverandre. Ikke alle variabler er koblet opp mot kodeverk, og du vil da ikke få opp noen ‘liknende’. Det betyr ikke at det ikke finnes noen liknende, men at den variabelen ikke er kodet opp.

 7. Du kan sammenlikne informasjon fra forskjellige variabler ved å klikke i valgboksen (kolonnen helt til venstre) for de variablene du ønsker å sammenlikne, klikk så ‘Sammenlikne variabler’ – en blå knapp som kommer over variablene når minst to variabler er valgt.

 8. Du kan styre informasjonen du ønsker å få presentert ved å klikke ‘Velg kolonner’ og så velge de informasjonskolonnene du ønsker å se. 9. Noen variabler har tilknyttet forklarende informasjon. Du ser dette ved et lite (i) informasjonsikon ved siden av variabelnavnet (dersom informasjonen er generell for variabelen), eller registernavnet (dersom informasjonen er spesifikk for variabelen fra ett register). Om du holder musepilen over (i)’en ser du informasjonen.

  Kartleggingen hadde ikke som mål å samle alle metadata for variablene, så ikke all informasjon om hjelpetekster eller spesifikke begrensninger i en variabel er inkludert i denne samlingen.

 10. Du kan se oppdatert statistikk fra samlingen ved å bruke graf-ikonet øverst til høyre på siden.

 11. Du kan se oversiktslister over registre og deres variabler som en tre-meny ved å gå til liste-ikonet øverst til høyre på siden.

Databasen er laget og vedlikeholdes av Fred Morten Solbakken, Kodemakeriet, for Folkehelseinstituttet.