Nasjonale registervariabler - metadata: Statistikk hregrapport2017Alle tall er fra kun innrapporterte variabler, med mindre det står noe annet

Antall registre:

50

 

Antall skjema:

157

 

Antall variable:

9499

Unike: 4930

Antall verdisett:

7180

 

Type Fritekst:

3113

 

Type Valg:

3252

 

Type Kryssboks:

3134

 

Kun utrapporterte:
Antall variable:

61

Unike: 34Antall variable pr skjema pr kategori


Skjema Bo, arbeid, funksjon Admin: innleggelse, konsultasjon, prosedyre Medikamenter Symptomer, risiko Tidl sykdommer Undersøkelser, rtg og patio Lab Diagnostikk Behandling u/Medikamenter Admin: Utskrivelse og oppfølging Admin: Utfylling av skjema SUM variable i skjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister/Akuttskjema 6 9 29 21 9 9 0 10 2 8 0 103
[HKR] Norsk hjerneslagregister/Oppfølgingsskjema 16 1 4 1 1 0 0 1 0 30 6 60
[HKR] Norsk hjerteinfarktregister/Hovedskjema 0 16 19 7 8 18 6 24 11 6 0 115
[HKR] Norsk hjerteinfarktregister/Oppfølgingsskjema 0 8 11 1 1 6 0 12 11 4 0 54
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister/Registrering 9 7 2 0 18 2 2 15 25 5 1 86
[HKR] Norsk hjertestansregister/Registrering 4 38 3 2 1 2 0 6 8 3 1 68
[HKR] Norsk hjertesviktregister/Hovedskjema 5 5 26 4 16 10 17 6 5 1 0 95
[HKR] Norsk hjertesviktregister/Oppfølgingsbesøk 0 3 26 3 0 6 9 4 0 1 0 52
[HKR] Norsk hjertesviktregister/Siste Justeringsbesøk 1 2 26 0 0 4 9 2 0 0 0 44
[HKR] Norsk karkirurgisk register/Aneurismer - Hovedskjema 1 4 11 2 8 8 3 29 37 6 0 109
[HKR] Norsk karkirurgisk register/Aneurismer - Kontrollskjema 1 3 0 0 0 5 0 8 6 3 0 26
[HKR] Norsk karkirurgisk register/Carotis - Hovedskjema 0 3 11 4 8 6 3 24 29 7 0 95
[HKR] Norsk karkirurgisk register/Carotis - Kontrollskjema 0 3 0 0 0 1 0 13 1 0 0 18
[HKR] Norsk karkirurgisk register/Diverse - Hovedskjema 1 3 11 2 8 8 2 19 35 6 0 95
[HKR] Norsk karkirurgisk register/Diverse - Kontrollskjema 1 3 0 0 0 5 0 10 6 1 0 26
[HKR] Norsk karkirurgisk register/Underekstremiteter - Hovedskjema 1 3 11 5 8 8 3 21 35 7 0 102
[HKR] Norsk karkirurgisk register/Underekstremiteter - Kontrollskjema 1 3 0 0 0 5 0 10 6 1 0 26
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi/[Akutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart 0 5 18 4 9 12 13 1 0 0 1 63
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi/[Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Hovedregistrering 0 1 37 2 8 5 4 35 40 1 1 134
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi/[Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Komplikasjoner 0 0 0 0 1 1 3 17 6 1 1 30
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi/[Planlagt/Akutt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Utskrivelse 0 0 19 0 2 0 0 2 0 5 1 29
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi/[Planlagt/Subakutt] [Angio/PCI/Angio+PCI] Behandlingsstart 0 4 16 4 9 3 13 0 0 0 1 50
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi/[Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering 4 4 6 1 22 12 4 34 25 4 1 117
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi/[Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging 2 1 0 0 0 7 1 18 0 1 1 31
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi/[Planlagt/Subakutt] CT-angio 0 1 8 2 5 9 2 13 6 1 1 48
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi/[Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering 4 2 4 1 21 22 5 34 16 4 1 114
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi/[Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging 2 1 0 0 0 18 3 23 0 1 1 49
[HKR] Norsk Pacemaker og ICD-register/Hovedskjema 0 1 7 0 0 6 0 45 102 0 0 161
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft/Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250 2 6 3 0 0 2 0 0 40 4 3 60
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft/Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200 2 6 3 0 0 2 0 1 47 3 3 67
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft/Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150 3 4 0 1 7 11 2 24 7 7 3 69
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft/Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100 2 4 0 1 7 12 2 38 16 7 3 92
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft/Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350 2 5 4 0 0 0 0 8 10 13 3 45
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft/Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300 2 5 5 0 0 0 0 12 12 13 3 52
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling 3 6 3 0 0 0 0 1 27 21 7 68
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Primærsykdom - Kontroll 4 6 14 0 0 2 0 10 18 13 7 74
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Primærsykdom Avslutning adjuvant hormonbehandling 2 6 8 0 0 0 0 1 20 20 7 64
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Primærsykdom Hormonbehandling 1 5 14 0 0 6 0 4 21 22 0 73
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Primærsykdom Ingen behandling 3 4 0 0 0 0 0 2 18 19 7 53
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Primærsykdom Kirurgi 3 7 0 0 0 4 0 16 38 22 7 97
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell 3 6 6 0 0 6 0 4 21 24 7 77
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Primærsykdom Strålebehandling 3 4 1 0 0 0 0 1 46 22 0 77
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Primærsykdom Utredning 3 8 9 6 5 26 0 28 0 26 7 118
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Tilbakefall - Ingen behandling 3 4 0 0 0 0 0 1 18 19 7 52
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Tilbakefall - Kontroll 4 7 16 0 0 1 0 10 18 13 7 76
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Tilbakefall - Strålebehandling 3 4 0 0 0 0 0 2 45 22 7 83
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Tilbakefall Hormonbehandling 0 6 17 0 0 0 0 10 20 21 7 81
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Tilbakefall Kirurgi 3 7 0 0 0 4 0 10 30 23 7 84
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell 3 6 8 0 0 0 0 1 23 20 7 68
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft/Tilbakefall Utredning 3 6 0 0 0 6 0 23 19 21 7 85
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft/Primærsykdom - Kirurgi 3 7 0 0 0 4 0 17 20 1 4 56
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft/Primærsykdom - Medikamentell behandling 3 5 6 0 0 0 0 6 8 2 4 34
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft/Primærsykdom - Strålebehandling 3 6 0 0 0 5 0 11 10 1 4 40
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft/Primærsykdom - Utredning 4 6 0 9 0 18 2 45 0 1 4 89
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft/Tilbakefall - Kirurgi 3 6 0 0 0 4 0 17 13 1 4 48
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft/Tilbakefall - Medikamentell behandling 3 5 6 0 0 0 0 6 9 2 4 35
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft/Tilbakefall - Strålebehandling 3 6 0 0 0 0 0 5 10 1 4 29
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft/Tilbakefall - Utredning 4 6 0 0 0 6 0 22 0 1 4 43
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft/Primærsykdom - Kirurgi - Postoperativt (når patologisvar foreligger) 2 4 0 0 0 4 0 18 0 26 4 58
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft/Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt 2 7 1 0 0 3 0 33 18 26 4 94
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft/Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300) 3 4 4 0 0 0 3 13 8 26 4 65
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft/Primærsykdom - Utredning 3 6 1 14 8 21 4 41 0 25 4 127
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft/Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450) 2 4 7 0 0 0 0 2 1 25 4 45
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft/Tilbakefall - Kirurgi 2 7 1 0 0 2 0 17 2 25 4 60
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft/Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350) 2 4 4 0 0 0 3 2 4 25 4 48
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft/Tilbakefall - Utredning 2 4 1 11 0 4 3 19 0 25 4 73
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft/Primærsykdom Kirurgi 4 6 1 0 0 33 0 22 34 3 3 106
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft/Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling 4 4 31 0 0 0 0 3 5 0 3 50
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft/Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart 4 4 24 0 0 0 0 3 7 0 3 45
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft/Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet 4 4 2 0 0 0 0 3 22 0 3 38
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft/Primærsykdom Strålebehandling Oppstart 4 4 3 0 0 0 0 3 29 0 3 46
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft/Primærsykdom Utredning 4 9 1 0 0 40 0 26 1 4 3 88
[KRG] Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi/Hovedskjema 4 5 3 6 0 19 2 46 8 1 3 97
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC)/Primærsykdom Utredning 4 5 0 0 0 24 3 23 0 1 4 64
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC)/Radikal Prostatektomi 3 5 0 0 0 5 2 8 4 0 4 31
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft/Primærsykdom Kirurgi 2 8 3 0 0 5 2 43 87 25 4 179
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft/Primærsykdom Kjemoterapi 3 4 38 0 7 0 6 15 20 4 4 101
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft/Primærsykdom Utredning 2 4 0 0 0 22 2 47 10 11 4 102
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft/Tilbakefall Kirurgi 2 8 4 0 0 5 2 42 91 24 4 182
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft/Tilbakefall Kjemoterapi 3 4 39 0 7 0 6 14 16 4 4 97
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft/Tilbakefall Utredning 2 4 0 0 0 13 0 31 7 11 4 72
Dødsårsaksregisteret/Hovedskjema 9 5 0 0 0 0 0 4 0 10 1 29
Helsekort for gravide/Hovedskjema 30 2 5 22 15 6 21 4 0 4 3 112
Medisinsk fødselsregister/Hovedskjema 19 12 11 9 15 9 2 146 0 1 8 232
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)/Hovedskjema 19 4 3 1 0 0 4 27 0 6 6 70
Nasjonalt hoftebruddregister/Registreringskjema 2 5 20 1 1 0 0 17 26 0 1 73
Nasjonalt korsbåndregister/Registrering 2 4 17 5 1 2 0 31 38 0 1 101
Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens/Skjema 2ASNM prosedyre Revisjon 0 1 2 0 0 0 0 2 4 0 1 10
Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens/Skjema 2B Prosedyre Sfinkterplastikk 0 2 2 0 0 0 0 3 10 1 1 19
Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens/Skjema1A Anamnese 1 0 0 15 12 0 0 0 0 0 2 30
Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens/Skjema1B Symptom 0 0 0 11 0 6 0 1 0 0 2 20
Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens/Skjema2ASNM prosedyre Eksplantasjon 0 1 0 0 0 0 0 2 10 0 1 14
Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens/Skjema2ASNM prosedyre Test 0 1 2 0 0 0 0 8 3 0 1 15
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi /[NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter 18 0 2 7 0 0 0 7 6 0 3 43
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi /[NKR] Deformitet Skjema 2A-1 4 1 0 0 12 9 0 3 0 0 2 31
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi /[NKR] Deformitet Skjema 2A-2 2 1 6 0 0 0 8 19 6 3 1 46
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi /[NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A 15 0 2 13 0 2 0 11 0 0 2 45
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi /[NKR] Degenerativ nakke Skjema 2A 1 4 6 1 25 15 0 16 16 6 2 92
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi /[NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A 17 1 2 3 0 2 0 7 0 0 0 32
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi /[NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B 13 1 8 1 0 0 0 16 2 0 1 42
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi /[NKR] Degenerativ rygg Skjema 2A 3 4 1 0 16 19 0 10 12 4 1 70
Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling/Hovedskjema 3 10 28 2 18 2 0 30 28 2 10 133
Nasjonalt register for hidradenitt/Intervensjon 0 0 19 0 0 0 0 0 13 0 1 33
Nasjonalt register for hidradenitt/Kontroll 1 0 8 3 0 0 0 3 0 0 1 16
Nasjonalt register for hidradenitt/Preintervensjon 1 0 1 3 3 2 0 3 0 0 1 14
Nasjonalt register for hidradenitt/Registrering 7 0 1 0 4 2 0 0 0 0 1 15
Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)/Registreringsskjema 1 0 12 5 12 6 9 2 1 2 1 51
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon/Avslutt 6 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 13
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon/Oppfølging År1 eller 3 16 4 0 5 0 11 10 1 11 1 1 60
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon/Registrering 16 6 0 9 0 11 10 1 10 4 2 69
Nasjonalt Register for Leddproteser/Hofteproteser 2 3 21 0 8 0 0 18 68 0 1 121
Nasjonalt Register for Leddproteser/Kneproteser og andre leddproteser 2 3 21 0 8 0 0 16 47 0 1 98
Nasjonalt traumeregister/Registrere Akuttmottak 0 4 0 1 0 15 2 5 8 0 0 35
Nasjonalt traumeregister/Registrere Intensiv 0 3 0 0 0 0 0 1 1 10 0 15
Nasjonalt traumeregister/Registrere Prehospital 0 5 0 2 0 4 0 6 6 0 0 23
Nasjonalt traumeregister/Registrere Skadegradering 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6
Nasjonalt traumeregister/Registrere ulykke 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8
NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Hovedskjema 4 2 2 0 0 0 19 1 0 0 4 32
Norsk diabetesregister for voksne/Årskontroll 3 2 15 5 23 10 19 0 5 0 1 83
Norsk ERCP-register (Gastronet)/ERCP 0 9 3 1 21 9 0 39 36 4 0 122
Norsk ERCP-register (Gastronet)/Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 1 0 7 0 0 0 3 0 0 0 15 0 25
Norsk ERCP-register (Gastronet)/Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 2 0 8 13 0 4 22 0 8 0 5 2 62
Norsk Gynekologisk Endoskopiregister/Hysteroskopi 0 0 1 0 0 0 0 7 14 2 1 25
Norsk Gynekologisk Endoskopiregister/Laparoskopi 0 0 0 0 0 0 0 12 18 2 1 33
Norsk Gynekologisk Endoskopiregister/Operasjon 0 3 0 2 20 2 0 7 5 2 1 42
Norsk Gynekologisk Endoskopiregister/Oppfølging 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 23
Norsk Intensivregister (NIR)/Registreringsskjema 3 6 0 0 0 2 6 4 3 13 0 37
Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)/Inklusjonskjema 2 0 18 3 2 6 3 10 1 2 2 49
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte/Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år 1 1 0 0 0 7 0 23 4 1 0 37
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte/Logopedi - 10 år 1 1 0 1 0 5 0 11 0 1 0 20
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte/Plastikkirurgi - Alle operasjoner 1 2 0 0 15 0 0 13 20 2 0 53
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte/Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år 1 1 0 0 9 0 0 11 0 2 0 24
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte/Psykologi oppfølging - 10 år 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte/Sykepleie - Alle utskrivelser 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte/Sykepleie - Første innleggelse 6 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 14
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte/Sykepleie - Leppelukking og ganelukking 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte/Øre-Nese-Hals - Fiberskopi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte/Øre-Nese-Hals - Hørsel 6 år 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Norsk kvinnelig inkontinensregister/Klinisk skjema 0 6 0 1 4 2 0 22 1 0 2 38
Norsk Nakke- og Ryggregister/Skjema 1A - Spørreskjema før behandling 18 1 2 14 2 0 0 11 9 0 0 57
Norsk Nakke- og Ryggregister/Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken 13 2 3 11 3 15 0 5 10 9 0 71
Norsk Nakke- og Ryggregister/Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling 6 1 2 2 0 0 0 8 10 2 0 31
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret)/Registreringsskjema 8 1 15 20 2 0 2 19 18 3 6 94
Norsk register for gastrokirurgi/Oppfølging 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 1 12
Norsk register for gastrokirurgi/Registrering 0 1 3 0 2 2 2 8 7 5 1 31
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-PIAH/Infeksjon og Antibiotika 3 2 6 0 0 0 1 7 0 0 2 21
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI/Hovedskjema 4 6 3 0 1 2 1 13 9 6 0 45
Norsk pasientregister (NPR)/Hovedskjema 38 103 2 12 3 2 3 19 24 6 16 228
Norsk ryggmargsskaderegister/Kontrollskjema 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1 0 9
Norsk ryggmargsskaderegister/Registrering av ryggmargskade 0 5 0 4 0 0 0 9 1 4 2 25
Nye EPJ-løft lista/Hovedskjema 36 7 19 8 0 34 4 4 6 9 13 140
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)/Hovedskjema 22 3 7 8 14 11 8 35 0 6 20 134
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)/Hovedskjema 40 3 0 0 0 0 0 0 0 9 9 61
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS)/Bakgrunn - Autoimmunitet 8 0 0 3 6 0 10 4 0 0 1 32
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS)/Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom) 0 0 5 9 11 10 3 1 0 1 2 42
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)/Hovedskjema 8 0 23 0 0 0 0 0 0 2 4 37
SUM variable i kategori 650 708 939 344 496 785 293 2021 1901 959 403 9499