Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Student/skoleelevÅr på skoleHva er din høyeste utdanning?Høyeste oppnådde utdannelseUtdanningUtdanningsnivåHøyeste fullførte utdanning
Felttype:CheckboxFritekstValgValgValgValgValg
Skjema:
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Koder:
SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity)
SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity)
SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity)
SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity)
SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity)
SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity)
SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity)
Verdisett:
1 - Grunnskole
2 - Videregående, allmenn/studiespesialisering
3 - Videregående, yrkesrettet
4 - Universitet eller høgskole (mindre enn 4 år)
5 - Universitet eller høgskole (mer enn 4 år)
9 - Ikke utfylt
1 - Grunnskole
2. Viderega?ende skole
2 - Videregående skole, studieforberedende program
3 - Videregående skole, yrkesfaglig program
4 - Høyskole eller universitetet
9 - Ukjent
1 - Grunnskole 7-10 år, framhaldsskole eller folkehøyskole
2 - Yrkesfaglig videregående skole, yrkesskole eller realskole
3 - Allmennfaglig videregående skole eller gymnas
4 - Høyskole eller universitet (mindre enn 4 år)
5 - Høyskole eller universitet (4 år eller mer)
6 - Ukjent
1 10 års skolegang eller mindre
2 11-13 års skolegang
3 Mer enn 13 års skolegang
1 Ikke avsluttet grunnskole
2 Grunnskole
3 Videregående skole, yrkesskoleutdanninger
4 Faglig yrkesutdanning
5 Treårig høgskole/universitet
6 Mer enn treårig høgskole/universitet
9 Ukjent
Koder verdisett: