Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Barnet født i NorgeBarnet adoptertTolk ved konsultasjon
Felttype:ValgValgValg
Skjema:
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Koder:
SNOMED CT: 315494001: Born in Norway: Born in Norway (finding)
SNOMED CT: 48673000: Adoptive child: Adoptive child (person)
SNOMED CT: 315593009: Need for interpreter: Need for interpreter (finding)
Verdisett:
1 Ja
2 Nei
9 Vet ikke
1 Ja
2 Nei
9 Vet ikke
1 Ja
0 Nei
Koder verdisett:
1: Volven: 1102001: Ja, nei, vet ikke - 1 - Ja
1: SNOMED CT: 373066001: Yes: Yes (qualifier value)
2: Volven: 1102002: Ja, nei, vet ikke - 2 - Nei
2: SNOMED CT: 373067005: No: No (qualifier value)
9: Volven: 1102003: Ja, nei, vet ikke - 9 - Vet ikke
9: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: Volven: 1102001: Ja, nei, vet ikke - 1 - Ja
2: Volven: 1102002: Ja, nei, vet ikke - 2 - Nei
9: Volven: 1102003: Ja, nei, vet ikke - 9 - Vet ikke
1: SNOMED CT: 315593009: Need for interpreter: Need for interpreter (finding)
1: Volven: 1102001: Ja, nei, vet ikke - 1 - Ja
0: SNOMED CT: 315595002: Interpreter not needed: Interpreter not needed (finding)
0: Volven: 1101002: Ja, nei - 2 - Nei