Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Etnisk opprinnelseBarnet født i NorgeBarnet adoptertTolk ved konsultasjonKommunale tjenesterDiabetes hos foreldre/barn/søskenTidlig koronarsykdom hos foreldre/søskenAmputasjon (ikke traumatisk)AtrieflimmerSterkt synshemmetAlbuminuri eller nefropati? [Nyrestatus]DiabetestypeMåler glukose selvHar vært på kontroll hos indremedisiner/endokrinologHar pasienten gjennomgått fedmekirurgi?Egenmåling av glukose
Felttype:ValgValgValgValgValgValgValgValgValgValgValgValgValgValgValgValg
Skjema:
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Koder:
SNOMED CT: 397731000: Ethnicity: Ethnic group finding (finding)
SNOMED CT: 315494001: Born in Norway: Born in Norway (finding)
SNOMED CT: 48673000: Adoptive child: Adoptive child (person)
SNOMED CT: 315593009: Need for interpreter: Need for interpreter (finding)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 305905008: Seen by social services: Seen by social services (finding)
Volven: 8481: Kommunale tjenester
SNOMED CT: 416855002: Family history: Diabetes mellitus in first degree relative: Family history: Diabetes mellitus in fir
SNOMED CT: 438825005: Family history of cardiovascular disease in first degree female relative less than 65 years of age (
SNOMED CT: 439724007: Family history of cardiovascular disease (CVD) in first degree male relative less than 55 years of a
SNOMED CT: 161622006: History of lower limb amputation: History of lower limb amputation (situation)
ICD-10: I489: Uspesifisert atrieflimmer og atrieflutter
SNOMED CT: 49436004: Atrial fibrillation: Atrial fibrillation (disorder)
SNOMED CT: 16352008: Visual acuity less than .3 (6/18,20/70), but better than 2.: Visual acuity less than .3 (6/18,20/70)
SNOMED CT: 11953005: Renal function: Renal function (observable entity)
SNOMED CT: 405751000: Diabetes type: Diabetes type (observable entity)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 104686004: Glucose measurement, blood, test strip: Glucose measurement, blood, test strip (procedure)
SNOMED CT: 705055006: Seen by specialist physician: Seen by specialist physician (finding)
SNOMED CT: 385660001: Not done: Not done (qualifier value)
SNOMED CT: 608848006: History of bariatric surgery: History of bariatric surgical procedure (situation)
SNOMED CT: 405096004: Diabetes self-management: Diabetes self-management behavior (observable entity)
SNOMED CT: 33747003: Glucose measurement, blood (procedure): Glucose measurement, blood (procedure)
Verdisett:
1 Europeisk
2 Afrikansk
3 Asiatisk.
4 Annen
5 Vet ikke
1 Ja
2 Nei
9 Vet ikke
1 Ja
2 Nei
9 Vet ikke
1 Ja
0 Nei
1 Kommunale hjemmetjenester
2 Kommunal omsorgsbolig
3 Sykehjem korttidsplass
4 Sykehjem langtidsplass
5 Kommunal ø-hjelp enhet
6 Andre kommunale tjenester
9 Ukjent
1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke
1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke
1 Nei
2 fot t.om. ankelledd.
3 over ankelnivå.
4 Ukjent
0 Nei
1 Ja
3 Vet ikke
1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke
1 Normal nyrestatus.
2 Tidligere mikroalbuminuri.
3 Mikroalbuminuri.
4 Proteinuri.
5 Dialysebehandlet.
6 Nyretransplantert.
7 Ukjent nyrestatus.
1 Type 1 (inkl. LADA)
2 Type 2
3 Annen diabetestype (inkl. pankreatitt, MODY).
4 er ikke avklart.
1 ukentlig eller oftere
2 sjeldnere enn ukentlig
3 Nei
4 Vet ikke
1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke
1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke
1 sensor (permanent)
2 utprøvning av sensor
3 daglig
4 ukentlig eller oftere
5 sjeldnere enn ukentlig.
6 Nei
7 Vet ikke
Koder verdisett:
1: SNOMED CT: 414152003: European: European (ethnic group)
2: SNOMED CT: 315240009: Black - ethnic group: Black - ethnic group (ethnic group)
2: Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
3: SNOMED CT: 315280000: Asian - ethnic group: Asian - ethnic group (ethnic group)
4: SNOMED CT: 186005001: Other ethnic non-mixed (NMO): Other ethnic non-mixed (NMO) (ethnic group)
5: SNOMED CT: 397731000: Ethnicity: Ethnic group finding (finding)
5: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: Volven: 1102001: Ja, nei, vet ikke - 1 - Ja
1: SNOMED CT: 373066001: Yes: Yes (qualifier value)
2: Volven: 1102002: Ja, nei, vet ikke - 2 - Nei
2: SNOMED CT: 373067005: No: No (qualifier value)
9: Volven: 1102003: Ja, nei, vet ikke - 9 - Vet ikke
9: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: Volven: 1102001: Ja, nei, vet ikke - 1 - Ja
2: Volven: 1102002: Ja, nei, vet ikke - 2 - Nei
9: Volven: 1102003: Ja, nei, vet ikke - 9 - Vet ikke
1: SNOMED CT: 315593009: Need for interpreter: Need for interpreter (finding)
1: Volven: 1102001: Ja, nei, vet ikke - 1 - Ja
0: SNOMED CT: 315595002: Interpreter not needed: Interpreter not needed (finding)
0: Volven: 1101002: Ja, nei - 2 - Nei
1: SNOMED CT: 31532004: Social service at home: Social service at home (procedure)
1: Volven: 8481001: Kommunale tjenester - 1 - Kommunale hjemmetjenester
2: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
3: SNOMED CT: 160734000: Lives in a nursing home (finding): Lives in a nursing home (finding)
3: SNOMED CT: 14803004: Temporary: Transitory (qualifier value)
4: SNOMED CT: 160734000: Lives in a nursing home (finding): Lives in a nursing home (finding)
4: SNOMED CT: 6934004: Permanent: Permanent (qualifier value)
6: SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept)
6: SNOMED CT: 74964007: Other: Other (qualifier value)
9: SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept)
9: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 416855002: Family history: Diabetes mellitus in first degree relative: Family history: Diabetes mellitus in fir
2: SNOMED CT: 416855002: Family history: Diabetes mellitus in first degree relative: Family history: Diabetes mellitus in fir
2: SNOMED CT: 260415000: Not found: Not detected (qualifier value)
3: SNOMED CT: 416855002: Family history: Diabetes mellitus in first degree relative: Family history: Diabetes mellitus in fir
3: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 439724007: Family history of cardiovascular disease (CVD) in first degree male relative less than 55 years of a
1: SNOMED CT: 438825005: Family history of cardiovascular disease in first degree female relative less than 65 years of age (
2: SNOMED CT: 438825005: Family history of cardiovascular disease in first degree female relative less than 65 years of age (
2: SNOMED CT: 439724007: Family history of cardiovascular disease (CVD) in first degree male relative less than 55 years of a
2: SNOMED CT: 410593006: Probably not present: Probably NOT present (qualifier value)
3: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
3: SNOMED CT: 439724007: Family history of cardiovascular disease (CVD) in first degree male relative less than 55 years of a
3: SNOMED CT: 438825005: Family history of cardiovascular disease in first degree female relative less than 65 years of age (
2: SNOMED CT: 427875004: History of amputation of leg above ankle: History of amputation of leg above ankle (situation)
3: SNOMED CT: 161622006: History of lower limb amputation: History of lower limb amputation (situation)
4: SNOMED CT: 161622006: History of lower limb amputation: History of lower limb amputation (situation)
4: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
0: SNOMED CT: 49436004: Atrial fibrillation: Atrial fibrillation (disorder)
0: ICD-10: I489: Uspesifisert atrieflimmer og atrieflutter
0: SNOMED CT: 410593006: Probably not present: Probably NOT present (qualifier value)
1: ICD-10: I489: Uspesifisert atrieflimmer og atrieflutter
1: SNOMED CT: 49436004: Atrial fibrillation: Atrial fibrillation (disorder)
3: SNOMED CT: 49436004: Atrial fibrillation: Atrial fibrillation (disorder)
3: ICD-10: I489: Uspesifisert atrieflimmer og atrieflutter
3: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 16352008: Visual acuity less than .3 (6/18,20/70), but better than 2.: Visual acuity less than .3 (6/18,20/70)
2: SNOMED CT: 16352008: Visual acuity less than .3 (6/18,20/70), but better than 2.: Visual acuity less than .3 (6/18,20/70)
2: SNOMED CT: 410594000: Definitely NOT present: Definitely NOT present (qualifier value)
3: SNOMED CT: 16352008: Visual acuity less than .3 (6/18,20/70), but better than 2.: Visual acuity less than .3 (6/18,20/70)
3: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 81141003: Normal renal function: Normal renal function (finding)
2: SNOMED CT: 473111003: History of microalbuminuria: History of microalbuminuria (situation)
3: SNOMED CT: 312975006: Microalbuminuria: Microalbuminuria (finding)
4: SNOMED CT: 29738008: Proteinuria: Proteinuria (finding)
5: SNOMED CT: 161693006: History of renal dialysis: History of renal dialysis (situation)
6: SNOMED CT: 161665007: History of renal transplant: History of renal transplant (situation)
7: SNOMED CT: 11953005: Renal function: Renal function (observable entity)
7: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 46635009: Type 1 diabetes mellitus: Diabetes mellitus type 1 (disorder)
1: SNOMED CT: 426875007: Latent autoimmune diabetes mellitus in adult (LADA): Latent autoimmune diabetes mellitus in adult (d
2: SNOMED CT: 44054006: Diabetes mellitus type 2: Diabetes mellitus type 2 (disorder)
3: SNOMED CT: 8801005: Secondary diabetes mellitus: Secondary diabetes mellitus (disorder)
3: Markeringer: m3: Stor kodegruppe/overordnet nivå
3: SNOMED CT: 609569007: Diabetes mellitus due to genetic defect in insulin action (disorder): Diabetes mellitus due to genet
3: SNOMED CT: 609568004: Diabetes mellitus due to genetic defect in beta cell function: Diabetes mellitus due to genetic defe
3: SNOMED CT: 105401000119101: Diabetes mellitus due to pancreatic injury: Diabetes mellitus due to pancreatic injury (disorder)
3: SNOMED CT: 199223000: Diabetes mellitus during pregnancy, childbirth and the puerperium: Diabetes mellitus during pregnanc
3: SNOMED CT: 123763000: Houssay syndrome: Houssay's syndrome (disorder)
4: SNOMED CT: 405751000: Diabetes type: Diabetes type (observable entity)
4: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 14497002: Weekly (qualifier value): Weekly (qualifier value)
1: Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
2: SNOMED CT: 89292003: Seldom: Rare (qualifier value)
2: Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
3: SNOMED CT: 104686004: Glucose measurement, blood, test strip: Glucose measurement, blood, test strip (procedure)
3: SNOMED CT: 385660001: Not done: Not done (qualifier value)
4: SNOMED CT: 104686004: Glucose measurement, blood, test strip: Glucose measurement, blood, test strip (procedure)
4: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 705055006: Seen by specialist physician: Seen by specialist physician (finding)
3: SNOMED CT: 705055006: Seen by specialist physician: Seen by specialist physician (finding)
3: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 608848006: History of bariatric surgery: History of bariatric surgical procedure (situation)
2: SNOMED CT: 608848006: History of bariatric surgery: History of bariatric surgical procedure (situation)
2: SNOMED CT: 410593006: Probably not present: Probably NOT present (qualifier value)
3: SNOMED CT: 608848006: History of bariatric surgery: History of bariatric surgical procedure (situation)
3: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 408746007: Sensor device: Sensor device (physical object)
1: SNOMED CT: 272391002: Measurement: Measurement technique (qualifier value)
1: SNOMED CT: 33747003: Glucose measurement, blood (procedure): Glucose measurement, blood (procedure)
2: SNOMED CT: 408746007: Sensor device: Sensor device (physical object)
2: Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
3: SNOMED CT: 69620002: Daily: Daily (qualifier value)
3: SNOMED CT: 33747003: Glucose measurement, blood (procedure): Glucose measurement, blood (procedure)
4: SNOMED CT: 14497002: Weekly (qualifier value): Weekly (qualifier value)
4: Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
5: Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
6: SNOMED CT: 33747003: Glucose measurement, blood (procedure): Glucose measurement, blood (procedure)
6: SNOMED CT: 385660001: Not done: Not done (qualifier value)
7: SNOMED CT: 33747003: Glucose measurement, blood (procedure): Glucose measurement, blood (procedure)
7: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)