Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:FødselsnummerPersonnummerD-nummerDUF-nummer (12 siffer)Mors fødselsnr.Fars fødselsnr.Ikke norsk personnummerPersonnummer typeDemens tilstedeHypertoni Gjennomgått startkursSiste HbA1c før oppstart (%)HbA1c etter 6 mnd (%)Etiologi (mest sannsynlig) [for bradycardi]Profylaktisk på brady-indikasjon [CRT]Cephalosporin [Antibiotikaprofylakse] [Type og dose]Kreatinin postopPseudonym
Felttype:FritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstCheckboxValgCheckboxValgValgFritekstFritekstValgValgFritekstFritekstFritekst
Skjema:
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Avslutning adjuvant hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Medikamentell behandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Medikamentell behandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Postoperativt (når patologisvar foreligger)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi: Hovedskjema
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Radikal Prostatektomi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema
Nasjonalt korsbåndregister: Registrering
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 2A
Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser
Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Avslutt
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Avslutning adjuvant hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Medikamentell behandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Medikamentell behandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi: Hovedskjema
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Radikal Prostatektomi
Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
[HKR] Norsk Pacemaker og ICD-register: Hovedskjema
[HKR] Norsk Pacemaker og ICD-register: Hovedskjema
[HKR] Norsk Pacemaker og ICD-register: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Koder:
Markeringer: m2: Flere koder kan matche
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
SNOMED CT: 398093005: Social security number: Social security number (observable entity)
SNOMED CT: 118551009: Number content: Number content (property) (qualifier value)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
SNOMED CT: 398093005: Social security number: Social security number (observable entity)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
Markeringer: m2: Flere koder kan matche
SNOMED CT: 386806002: Cognitive impairment: Impaired cognition (finding)
SNOMED CT: 161465002: H/O: dementia: History of dementia (situation)
SNOMED CT: 52448006: Dementia: Dementia (disorder)
ATC: C08: Kalsiumantagonister
ATC: C07: Betablokkere
ATC: C05: Vasoprotektorer
ATC: C04: Perifere kardilaterende midler
ATC: C02: Antihypertensiva
ATC: C09: Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet
Markeringer: m2: Flere koder kan matche
Markeringer: m3: Stor kodegruppe/overordnet nivå
SNOMED CT: 161501007: H/O: hypertension: History of hypertension (situation)
Markeringer: m2: Flere koder kan matche
SNOMED CT: 429729007: Diabetic education completed: Diabetic education completed (situation)
SNOMED CT: 6143009: Diabetic education: Diabetic education (procedure)
Markeringer: m2: Flere koder kan matche
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Norsk laboratoriekodeverk: NPU03835: B-HbA1c
Norsk laboratoriekodeverk: NPU29296: B-HbA1c
SNOMED CT: 33601001: Hemoglobin A1c: Glycosylated hemoglobin A (substance)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Markeringer: m2: Flere koder kan matche
Norsk laboratoriekodeverk: NPU29296: B-HbA1c
Norsk laboratoriekodeverk: NPU03835: B-HbA1c
SNOMED CT: 33601001: Hemoglobin A1c: Glycosylated hemoglobin A (substance)
Markeringer: m2: Flere koder kan matche
SNOMED CT: 134198009: Etiology: Etiology (attribute)
SNOMED CT: 48867003: Bradycardia: Bradycardia (finding)
SNOMED CT: 416872009: Is etiology for: Is etiology for (link assertion)
Markeringer: m2: Flere koder kan matche
SNOMED CT: 704708004: Cardiac resynchronization therapy implantable pacemaker: Cardiac resynchronization therapy implantab
SNOMED CT: 704707009: Cardiac resynchronization therapy implantable defibrillator: Cardiac resynchronization therapy impla
ATC: J01DD: Tredje generasjon cefalosporiner
ATC: J01DB: Første generasjon cefalosporiner
ATC: J01DI: Andre cefalosporiner og penemer
ATC: J01DI: Andre cefalosporiner og penemer
Markeringer: m2: Flere koder kan matche
SNOMED CT: 51779009: Cephalosporin -class of antibiotic-: Cephalosporin -class of antibiotic- (product)
SNOMED CT: 408102007: Dose: Unit dose (qualifier value)
SNOMED CT: 398232005: Drug dose: Drug dose (finding)
SNOMED CT: 229753003: Type of drug: Type of drug (attribute)
SNOMED CT: 281789004: Antibiotic therapy: Antibiotic therapy (procedure)
Markeringer: m2: Flere koder kan matche
Norsk laboratoriekodeverk: NPU17559: P-Kreatinin
Norsk laboratoriekodeverk: NPU18016: P-Kreatinin
Norsk laboratoriekodeverk: NPU01807: P-Kreatinin
Norsk laboratoriekodeverk: NPU04998: P-Kreatinin
SNOMED CT: 262061000: Postoperative: Postoperative period (qualifier value)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
Verdisett:
1 Norsk
2 Svensk
3 Dansk
4 Annet
1 Ja
2 Nei
999 Ukjent
1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke*
? Sykdom i ledningssystemet eller ukjent
? Iskemisk skade
? Klaffesykdom u/operasjon
? Kirurgi
? Ablasjon
? Kongenitt
? Annen spesifikk årsak
? Ja
? Nei
Koder verdisett:
1: SNOMED CT: 429729007: Diabetic education completed: Diabetic education completed (situation)
2: SNOMED CT: 224304004: Not receiving education: Not receiving education (finding)
2: Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
3: Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
?: SNOMED CT: 36358004: Abnormal cardiac conduction: Abnormal cardiac conduction (finding)
?: SNOMED CT: 414545008: Ischemic heart disease: Ischemic heart disease (disorder)
?: SNOMED CT: 368009: Valvular heart disease: Heart valve disorder (disorder)
?: SNOMED CT: 161625008: History of cardiac surgery: History of cardiac surgery (situation)
?: SNOMED CT: 18286008: Catheter ablation of tissue of heart: Catheter ablation of tissue of heart (procedure)
?: SNOMED CT: 74964007: Other: Other (qualifier value)