Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:D-nummerAktiv bruker av Digital Pasient Dialog: fritekst aktørAktiv bruker av Digital Pasient Dialog: Ja/NeiAlternativt telefonnummerEtnisk opprinnelseBarnet født i NorgeHjemmehjelpHjelpevergeKommunale tjenesterDato vedtak tjeneste, ÅÅÅÅMMDDInnleggelsesdatoPasient transportert til sykehus eller overlevert annen tjenesteOverført til sykehus med PCI/angioSykehus pasienten er levert tilHastegradMulitdoseDoseDiabetes hos foreldre/barn/søskenTidlig koronarsykdom hos foreldre/søskenStatus ved ankomst sykehus
Felttype:FritekstFritekstCheckboxFritekstValgValgCheckboxCheckboxValgFritekstFritekstValgValgValgValgCheckboxFritekstValgValgValg
Skjema:
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Norsk ryggmargsskaderegister: Registrering av ryggmargskade
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-PIAH: Infeksjon og Antibiotika
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
Koder:
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
SNOMED CT: 398093005: Social security number: Social security number (observable entity)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 184103008: Patient telephone number (observable entity): Patient telephone number (observable entity)
SNOMED CT: 397731000: Ethnicity: Ethnic group finding (finding)
SNOMED CT: 315494001: Born in Norway: Born in Norway (finding)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 305905008: Seen by social services: Seen by social services (finding)
Volven: 8481: Kommunale tjenester
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 22232009: Hospital: Hospital (environment)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 103391001: Urgency: Urgency (qualifier value)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 398232005: Drug dose: Drug dose (finding)
SNOMED CT: 408102007: Dose: Unit dose (qualifier value)
SNOMED CT: 416855002: Family history: Diabetes mellitus in first degree relative: Family history: Diabetes mellitus in fir
SNOMED CT: 438825005: Family history of cardiovascular disease in first degree female relative less than 65 years of age (
SNOMED CT: 439724007: Family history of cardiovascular disease (CVD) in first degree male relative less than 55 years of a
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
Verdisett:
1 Europeisk
2 Afrikansk
3 Asiatisk.
4 Annen
5 Vet ikke
1 Ja
2 Nei
9 Vet ikke
1 Kommunale hjemmetjenester
2 Kommunal omsorgsbolig
3 Sykehjem korttidsplass
4 Sykehjem langtidsplass
5 Kommunal ø-hjelp enhet
6 Andre kommunale tjenester
9 Ukjent
0 Ja
1 Nei
0 Ja
1 Nei
999 Ukjent
888 Ikke relevant
1 Helse Sør-Øst
2 Helse Vest
3 Helse Midt
4 Helse Nord
1 Elektiv
2 Hast (2)
3 Ø.hj. (3)
4 Hyprakutt (4)
1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke
1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke
0 Våken
1 Bevisstløs
4 HLR pågår
5 Død
999 Ukjent
Koder verdisett:
1: SNOMED CT: 414152003: European: European (ethnic group)
2: SNOMED CT: 315240009: Black - ethnic group: Black - ethnic group (ethnic group)
2: Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
3: SNOMED CT: 315280000: Asian - ethnic group: Asian - ethnic group (ethnic group)
4: SNOMED CT: 186005001: Other ethnic non-mixed (NMO): Other ethnic non-mixed (NMO) (ethnic group)
5: SNOMED CT: 397731000: Ethnicity: Ethnic group finding (finding)
5: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: Volven: 1102001: Ja, nei, vet ikke - 1 - Ja
1: SNOMED CT: 373066001: Yes: Yes (qualifier value)
2: Volven: 1102002: Ja, nei, vet ikke - 2 - Nei
2: SNOMED CT: 373067005: No: No (qualifier value)
9: Volven: 1102003: Ja, nei, vet ikke - 9 - Vet ikke
9: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 31532004: Social service at home: Social service at home (procedure)
1: Volven: 8481001: Kommunale tjenester - 1 - Kommunale hjemmetjenester
2: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
3: SNOMED CT: 160734000: Lives in a nursing home (finding): Lives in a nursing home (finding)
3: SNOMED CT: 14803004: Temporary: Transitory (qualifier value)
4: SNOMED CT: 160734000: Lives in a nursing home (finding): Lives in a nursing home (finding)
4: SNOMED CT: 6934004: Permanent: Permanent (qualifier value)
6: SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept)
6: SNOMED CT: 74964007: Other: Other (qualifier value)
9: SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept)
9: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 416855002: Family history: Diabetes mellitus in first degree relative: Family history: Diabetes mellitus in fir
2: SNOMED CT: 416855002: Family history: Diabetes mellitus in first degree relative: Family history: Diabetes mellitus in fir
2: SNOMED CT: 260415000: Not found: Not detected (qualifier value)
3: SNOMED CT: 416855002: Family history: Diabetes mellitus in first degree relative: Family history: Diabetes mellitus in fir
3: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 439724007: Family history of cardiovascular disease (CVD) in first degree male relative less than 55 years of a
1: SNOMED CT: 438825005: Family history of cardiovascular disease in first degree female relative less than 65 years of age (
2: SNOMED CT: 438825005: Family history of cardiovascular disease in first degree female relative less than 65 years of age (
2: SNOMED CT: 439724007: Family history of cardiovascular disease (CVD) in first degree male relative less than 55 years of a
2: SNOMED CT: 410593006: Probably not present: Probably NOT present (qualifier value)
3: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
3: SNOMED CT: 439724007: Family history of cardiovascular disease (CVD) in first degree male relative less than 55 years of a
3: SNOMED CT: 438825005: Family history of cardiovascular disease in first degree female relative less than 65 years of age (
0: SNOMED CT: 248218005: Awake: Awake (finding)
1: SNOMED CT: 268913004: On examination - unconscious/comatose: On examination - unconscious/comatose (finding)
4: SNOMED CT: 439569004: Resuscitation: Resuscitation (procedure)
5: SNOMED CT: 419099009: Dead: Dead (finding)