Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Fødselsdato (ddmmåååå)Fødselsdato (ÅÅÅÅMMDD)Fødselsår [åååå]Fødselsmåned (mm)Identitet (fødselsnummer eller annet unikt identitetsnummer)Mors fødselsnr.Fars fødselsnr.
Felttype:FritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekst
Skjema:
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk Intensivregister (NIR): Registreringsskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling: Hovedskjema
NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober: Hovedskjema
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober: Hovedskjema
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Koder:
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
Verdisett:
Koder verdisett: