Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Mosjonerer regelmessigHbA1cRegelmessig fysisk aktivitet
Felttype:ValgFritekstValg
Skjema:
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Koder:
SNOMED CT: 256235009: Exercise: Exercise (observable entity)
Norsk laboratoriekodeverk: NPU03835: B-HbA1c
Norsk laboratoriekodeverk: NPU29296: B-HbA1c
SNOMED CT: 363662004: Duplicate concept: Duplicate concept (inactive concept)
SNOMED CT: 228449008: Frequency of exercise: Frequency of exercise (observable entity)
SNOMED CT: 225925001: Regular exercise: Regular exercise (observable entity)
SNOMED CT: 363662004: Duplicate concept: Duplicate concept (inactive concept)
Verdisett:
1 Ja*
2 Nei
3 Fysisk umulig å mosjonere.
4 Vet ikke*
1 Nei
2 1 til 2 dager / uke
3 3 til 5 dager / uke
4 6 til 7 dager / uke
5 Fysisk umulig å mosjonere
6 Vet ikke
Koder verdisett:
1: SNOMED CT: 228448000: Exercises regularly: Exercises regularly (finding)
2: SNOMED CT: 228446001: Gets little exercise: Gets little exercise (finding)
3: SNOMED CT: 160629005: Exercise physically impossible: Exercise physically impossible (finding)
4: SNOMED CT: 702973002: Level of physical activity unknown: Level of physical activity unknown (finding)
1: SNOMED CT: 228445002: Gets no exercise: Gets no exercise (finding)
2: SNOMED CT: 228449008: Frequency of exercise: Frequency of exercise (observable entity)
2: SNOMED CT: 229800002: Two times a week: Twice weekly (qualifier value)
2: SNOMED CT: 225769003: Once weekly: Once a week (qualifier value)
3: SNOMED CT: 228449008: Frequency of exercise: Frequency of exercise (observable entity)
3: SNOMED CT: 396113003: 3-4x /wk: Three to four times a week (qualifier value)
3: SNOMED CT: 307446005: 5 times a week: Five times weekly (qualifier value)
4: SNOMED CT: 307447001: 6 times a week: Six times weekly (qualifier value)
4: SNOMED CT: 228449008: Frequency of exercise: Frequency of exercise (observable entity)
4: SNOMED CT: 307448006: Seven times weekly: Seven times weekly (qualifier value)
5: SNOMED CT: 160629005: Exercise physically impossible: Exercise physically impossible (finding)
6: SNOMED CT: 702973002: Level of physical activity unknown: Level of physical activity unknown (finding)