Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Bostedskommune, Kommunenr.Bostedsfylke, Fylkenr.Kommunenummer [bokommune]
Felttype:FritekstFritekstFritekst
Skjema:
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
Koder:
SNOMED CT: 432407003: County of residence (observable entity): County of residence (observable entity)
SNOMED CT: 432407003: County of residence (observable entity): County of residence (observable entity)
SNOMED CT: 432407003: County of residence (observable entity): County of residence (observable entity)
Verdisett:
Koder verdisett: