Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Fødselsdato (ddmmåååå)Fødselsdato (ÅÅÅÅMMDD)Fødselsår [åååå]Fødselsmåned (mm)Identitet (fødselsnummer eller annet unikt identitetsnummer)Mors fødselsnr.Fars fødselsnr.Tjeneste startdato, ÅÅÅÅMMDDTjeneste sluttdato, ÅÅÅÅMMDDInnleggelsesdatoDato for konsultasjon/ innleggelseHenvist datoKontrolldatoDato [for hjertestans]NAV dialogmøte datoAnsvarsgruppemøte datoDato [HLR startet av akuttmedisinsk personell]Legemiddelgjennomgang (dato: DDMMÅÅÅÅ)Legemiddelsamstemming (dato: DDMMÅÅÅÅ)Interaksjonsvurdering (dato: DDMMÅÅÅÅ)
Felttype:FritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekst
Skjema:
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk Intensivregister (NIR): Registreringsskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling: Hovedskjema
NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober: Hovedskjema
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober: Hovedskjema
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Norsk ryggmargsskaderegister: Registrering av ryggmargskade
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Avslutning adjuvant hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi: Hovedskjema
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Logopedi - 10 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Plastikkirurgi - Alle operasjoner
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Psykologi oppfølging - 10 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Alle utskrivelser
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Leppelukking og ganelukking
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Øre-Nese-Hals - Fiberskopi
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Øre-Nese-Hals - Hørsel 6 år
Norsk ryggmargsskaderegister: Kontrollskjema
Norsk ryggmargsskaderegister: Registrering av ryggmargskade
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Koder:
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 11429006: Consultation: Consultation (procedure)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 3457005: Referral: Patient referral (procedure)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 11429006: Consultation: Consultation (procedure)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 246106000: Control: Control (attribute)
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
SNOMED CT: 410429000: Cardiac arrest: Cardiac arrest (disorder)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 439569004: Resuscitation: Resuscitation (procedure)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 182836005: Medication review: Review of medication (procedure)
SNOMED CT: 430193006: Medication Reconciliation: Medication Reconciliation (procedure)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 713139009: Assessment of risk of adverse drug interaction: Assessment of risk of adverse drug interaction (proc
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
Verdisett:
Koder verdisett: