Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Kan ikke gå (rullestol)Alder ved tap av gangfunksjon (år)
Felttype:CheckboxFritekst
Skjema:
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
Koder:
SNOMED CT: 282145008: Unable to walk: Unable to walk (finding)
SNOMED CT: 225612007: Wheelchair bound: Wheelchair bound (finding)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value)
SNOMED CT: 282145008: Unable to walk: Unable to walk (finding)
Verdisett:
Koder verdisett: