Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Fødselsdato (ddmmåååå)SivilstatusMors sivilstatusStøttekontaktTreningskontaktKommunale tjenesterTjenestetypeTjeneste startdato, ÅÅÅÅMMDDTjeneste sluttdato, ÅÅÅÅMMDDInnleggelsesdatoDato for konsultasjon/ innleggelseHenvist datoKontrolldatoDato [for hjertestans]NAV dialogmøte datoAnsvarsgruppemøte datoDato [HLR startet av akuttmedisinsk personell]Refusjon Punkt NrLegemiddelgjennomgang (dato: DDMMÅÅÅÅ)Legemiddelsamstemming (dato: DDMMÅÅÅÅ)
Felttype:FritekstValgValgCheckboxCheckboxValgValgFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstFritekst
Skjema:
Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk Intensivregister (NIR): Registreringsskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Norsk ryggmargsskaderegister: Registrering av ryggmargskade
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Avslutning adjuvant hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi: Hovedskjema
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Logopedi - 10 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Plastikkirurgi - Alle operasjoner
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Psykologi oppfølging - 10 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Alle utskrivelser
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Leppelukking og ganelukking
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Øre-Nese-Hals - Fiberskopi
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Øre-Nese-Hals - Hørsel 6 år
Norsk ryggmargsskaderegister: Kontrollskjema
Norsk ryggmargsskaderegister: Registrering av ryggmargskade
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Carotis - Kontrollskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Koder:
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 72705000: Mother: Mother (person)
SNOMED CT: 224610007: Supporting services personnel (occupation): Supporting services personnel (occupation)
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 305905008: Seen by social services: Seen by social services (finding)
Volven: 8481: Kommunale tjenester
SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept)
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 11429006: Consultation: Consultation (procedure)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 3457005: Referral: Patient referral (procedure)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 11429006: Consultation: Consultation (procedure)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 246106000: Control: Control (attribute)
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
SNOMED CT: 410429000: Cardiac arrest: Cardiac arrest (disorder)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 439569004: Resuscitation: Resuscitation (procedure)
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
SNOMED CT: 182836005: Medication review: Review of medication (procedure)
SNOMED CT: 430193006: Medication Reconciliation: Medication Reconciliation (procedure)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value)
Verdisett:
1 Bor alene
2 Samboer/gift
3 Bor sammen med andre
9 Ukjent
1 Gift
2 Samboer
3 Ugift/ Enslig
4 Skilt
5 Separert
6 Enke
7 Registrert partner
99 Annen sivilstatus
1 Kommunale hjemmetjenester
2 Kommunal omsorgsbolig
3 Sykehjem korttidsplass
4 Sykehjem langtidsplass
5 Kommunal ø-hjelp enhet
6 Andre kommunale tjenester
9 Ukjent
1 Praktisk bistand - daglige gjøremål
2 Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
3 Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistent
4 Dagsenter/dagtilbud
5 Matombringing
6 Trygghetsalarm
7 Avlasting - utenfor institusjon/bolig
8 Avlasting i institusjon/bolig
9 Støttekontakt
10* Institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester
11 Omsorgslønn
12 Omsorgsbolig
13 Annen bolig
14 Planlagte tiltak
15 Hjemmesykepleie
16 Re-/habilitering utenfor institusjon
17 Dagopphold i institusjon
18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling
19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering
20 Tidsbegrenset opphold - annet
21 Langtidsopphold i institusjon
22** Nattopphold i institusjon
23** Skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
24** Helsehjelp med tvang
Koder verdisett:
1: SNOMED CT: 105529008: Lives alone: Lives alone (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
3: SNOMED CT: 430793000: Lives with roommate: Lives with roommate (finding)
3: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding)
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
3: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding)
5: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding)
6: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
7: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding)
99: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
1: SNOMED CT: 31532004: Social service at home: Social service at home (procedure)
1: Volven: 8481001: Kommunale tjenester - 1 - Kommunale hjemmetjenester
2: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
3: SNOMED CT: 160734000: Lives in a nursing home (finding): Lives in a nursing home (finding)
3: SNOMED CT: 14803004: Temporary: Transitory (qualifier value)
4: SNOMED CT: 160734000: Lives in a nursing home (finding): Lives in a nursing home (finding)
4: SNOMED CT: 6934004: Permanent: Permanent (qualifier value)
6: SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept)
6: SNOMED CT: 74964007: Other: Other (qualifier value)
9: SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept)
9: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)
1: SNOMED CT: 284545001: Ability to perform activities of daily living (ADL): Ability to perform activities of everyday life
1: SNOMED CT: 371152001: Requires assistance: Assisted (qualifier value)
2: SNOMED CT: 385881003: Instrumental activities of daily living education (procedure): Instrumental activities of daily livi
3: SNOMED CT: 105389006: Personal care assistance at home: Personal care assistance at home (procedure)
4: SNOMED CT: 304903009: Day center care: Provision of day care (regime/therapy)
5: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
6: SNOMED CT: 706642000: Patient alarm: Patient alarm (physical object)
7: SNOMED CT: 304568006: Admission for respite care: Admission for respite care (procedure)
8: SNOMED CT: 304568006: Admission for respite care: Admission for respite care (procedure)
10*: SNOMED CT: 42665001: Long term care facility: Nursing home (environment)
15: SNOMED CT: 90817005: Nursing care at home by visiting nurse: Home care by visiting nurse (regime/therapy)
16: SNOMED CT: 52052004: Rehabilitation: Rehabilitation therapy (regime/therapy)
17: SNOMED CT: 304903009: Day center care: Provision of day care (regime/therapy)
21: SNOMED CT: 32074000: Long term care hospital: Long term care hospital (environment)