Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:KjønnKjønnKjønnKjønnKjønnLegens kjønnKjønnKjønn
Felttype:ValgValgValgValgFritekstFritekstValgValg
Skjema:
NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober: Hovedskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 2A
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling: Hovedskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-PIAH: Infeksjon og Antibiotika
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
Koder:
SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding)
SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding)
Volven: 8459: Kjønn
SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding)
Volven: 3101: Kjønn
SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding)
SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding)
SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding)
SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding)
SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding)
Verdisett:
M Mann
K Kvinne
U Ukjent
1 Mann
2 Kvinne
0 Ikke kjent
1 Mann
2 Kvinne
9 Ikke spesifisert
1 Mann
2 Kvinne
3 vet ikke
0 Mann
1 Kvinne
0 Unknown
1 Mann
2 Kvinne
Koder verdisett:
M: SNOMED CT: 248153007: Male: Male (finding)
K: SNOMED CT: 248152002: Female: Female (finding)
U: SNOMED CT: 184115007: Patient sex unknown: Patient sex unknown (finding)
1: SNOMED CT: 248153007: Male: Male (finding)
1: Volven: 8459001: Kjønn - 1 - Mann
2: SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding)
2: SNOMED CT: 248152002: Female: Female (finding)
2: Volven: 8459002: Kjønn - 2 - Kvinne
0: Volven: 3101001: Kjønn - 0 - Ikke kjent
0: SNOMED CT: 184115007: Patient sex unknown: Patient sex unknown (finding)
1: SNOMED CT: 248153007: Male: Male (finding)
1: Volven: 3101002: Kjønn - 1 - Mann
2: Volven: 3101003: Kjønn - 2 - Kvinne
2: SNOMED CT: 248152002: Female: Female (finding)
9: Volven: 3101004: Kjønn - 9 - Ikke spesifisert
9: SNOMED CT: 394744001: Gender unspecified: Gender unspecified (finding)
9: Markeringer: m4: Må følges opp
1: SNOMED CT: 248153007: Male: Male (finding)
2: SNOMED CT: 248152002: Female: Female (finding)
3: SNOMED CT: 184115007: Patient sex unknown: Patient sex unknown (finding)
0: SNOMED CT: 248153007: Male: Male (finding)
1: SNOMED CT: 248152002: Female: Female (finding)