Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Alder i årAlder i dager (utregnet)Alder til barn under 18 årAlder ved innleggelse[Ufør] Fra hvilken alder (år)Alder ved tap av gangfunksjon (år)Alder ved første byll (år)Fra alder [Hjerteaffeksjon]Respirasjonsstøtte Fra alder (år)Årsak ingen videre behandlingAlder [Årsak ingen behandling]Alder [Årsak ingen kontroll]Alder i år [utregnet]Alder ved operasjon [utregnet]
Felttype:FritekstFritekstValgValgFritekstFritekstFritekstFritekstFritekstValgCheckboxCheckboxFritekstFritekst
Skjema:
[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens: Skjema1A Anamnese
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 2A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): Registreringsskjema
Norsk Intensivregister (NIR): Registreringsskjema
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Logopedi - 10 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Plastikkirurgi - Alle operasjoner
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Psykologi oppfølging - 10 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Alle utskrivelser
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Leppelukking og ganelukking
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Øre-Nese-Hals - Fiberskopi
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Øre-Nese-Hals - Hørsel 6 år
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-PIAH: Infeksjon og Antibiotika
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Norsk Intensivregister (NIR): Registreringsskjema
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Avslutning adjuvant hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Postoperativt (når patologisvar foreligger)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Avslutning adjuvant hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Postoperativt (når patologisvar foreligger)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 2A
Koder:
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 258703001: days: day (qualifier value)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 278307001: On admission: On admission (qualifier value)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 161048004: Registered disabled: Registered disabled (finding)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value)
SNOMED CT: 282145008: Unable to walk: Unable to walk (finding)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value)
SNOMED CT: 31928004: Skin abscess: Abscess of skin AND/OR subcutaneous tissue (disorder)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value)
SNOMED CT: 56265001: Heart disease: Heart disease (disorder)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value)
SNOMED CT: 266700009: Assisted ventilation therapy: Assisted breathing (procedure)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 183964008: Treatment not indicated: Treatment not indicated (situation)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 266750002: No follow-up arranged: No follow-up arranged (finding)
SNOMED CT: 410665000: Indication for: Indication for (attribute)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value)
SNOMED CT: 258090004: Calculated: Calculated (qualifier value)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)
SNOMED CT: 258090004: Calculated: Calculated (qualifier value)
Verdisett:
1 Alder fra 0 til og med 6 år
2 Alder fra 7 til og med 12 år
3 Alder fra 13 til og med 17 år
0 < 40 (score = 0)
1 40 - 59 (score = 7)
2 60 - 69 (score = 12)
3 70 - 74 (score = 15)
4 75 - 79 (score = 16)
5 >=80 (score = 18)
1 Ikke indikasjon i følge retningslinjer
2 Alder
3 Komorbiditet
4 Avansert sykdom
5 Pasientens ønske
6 Annen årsak
99 Ukjent
Koder verdisett:
2: SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity)