Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:SivilstatusSivilstatusSivilstatusSivilstandSivilstatusSivilstandMors sivilstatusDen gravides sivilstatusAntall barn i husholdningenBoligforholdBoligforholdBosituasjonBodd aleneBoligformStabil bosituasjonBoligtypeEgnet boligBosituasjon for barn under atten årBosituasjon for barn under 18 årBosituasjon, barn og ungdom
Felttype:ValgValgValgValgValgValgValgValgFritekstValgValgValgValgValgValgValgValgValgValgValg
Skjema:
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Koder:
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 72705000: Mother: Mother (person)
SNOMED CT: 77386006: Pregnant: Patient currently pregnant (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
Volven: 8475: Bosituasjon for barn under 18 år
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
Verdisett:
1 Gift/samboende
2 Enke/ enkemann
3 Enslig
9 Ukjent
1 Gift
2 Samboende
3 Enslig
9 Ukjent
1 Bor alene
2 Samboer/gift
3 Bor sammen med andre
9 Ukjent
1 Gift/Reg. partner
2 Samboende
3 Enslig
? Gift
? Enke(mann)
? Samboer
? Enslig
1 Ugift
2 Gift, samboer, registrert partner
3 Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer
4 Skilt/separert, inkl. samboer-/partnerskap
1 Gift
2 Samboer
3 Ugift/ Enslig
4 Skilt
5 Separert
6 Enke
7 Registrert partner
99 Annen sivilstatus
1 Gift
2 Samboer
3 Ugift/ Enslig
4 skilt/separert/enke
5 ikke oppgitt
1 Egen bolig uten hjemmesykepleie/hjemmehjelp
2 Egen bolig med hjemmesykepleie/hjemmehjelp
3 Omsorgsbolig med døgnkontinuerlige tjenester
4 Sykehjem
9 Ukjent
1 Ingen bolig
2 Hospits/hybelhus/hotell
3 Institusjon
4 Egen privat bolig
5 Privat bolig eid av annen
8 Annet
1 Pasienten bodde alene
2 Pasienten bodde sammen med noen
3 Pasienten bodde i institusjon/sykehjem
9 Ukjent
1 Ingen bolig
2 Nei
3 Ja
9 Ukjent
1 - Bor sammen med familie
2 - Bor i servicebolig (personell ved behov)
3 - Bor alene
4 - Bor på institusjon (personell døgnet rundt)
9 - Vet ikke
1 Ja
2 Nei
9 Ukjent
1 Ordinær bolig
2 Bolig som kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, men ikke institusjon eller omsorgsbolig
3 Omsorgsbolig
4 Aldershjem
5 Sykehjem
6 Annen institusjon
7 UFB (uten fast bopel)
1 Ja
2 Nei
1 Eget barn bor i samme boenhet som pasient
2 Barn av annen bor i samme boenhet som pasient
3 Eget barn bor hos den andre av foreldrene
4 Eget barn bor hos andre familiemedlemmer (ikke under offentlig omsorg)
5 Eget barn er flyttet hjemmefra
6 Eget barn er under offentlig omsorg
7 Barn bor sammen med foreldre i døgnbehandling
8 Annet
1 Eget barn bor i samme boenhet som pasient
2 Barna av annen bor i samme boenhet som pasient
1 Bor hos begge foreldre
2 Pendler mellom foreldre
3 Bor hos en av foreldrene
4 Bor hos en av foreldrene og en eller flere andre voksne
5 Bor hos besteforeldre eller andre
6 Fosterhjem
7 Institusjon
8 Bor alene
9 Annet
Koder verdisett:
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
1: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
2: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
3: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding)
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
3: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding)
1: SNOMED CT: 105529008: Lives alone: Lives alone (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
3: SNOMED CT: 430793000: Lives with roommate: Lives with roommate (finding)
3: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding)
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
1: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
3: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding)
?: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
?: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
?: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
?: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding)
1: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
2: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding)
3: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding)
4: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding)
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
3: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding)
5: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding)
6: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
7: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding)
99: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
3: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding)
4: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding)
4: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
5: SNOMED CT: 184116008: Patient marital status unknown: Patient marital status unknown (finding)