Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Personnummer fastlegePasientens fastlege
Felttype:FritekstFritekst
Skjema:
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Koder:
SNOMED CT: 62247001: General practitioner: Family medicine specialist (occupation)
SNOMED CT: 396278008: Identification number: Identification number (observable entity)
SNOMED CT: 62247001: General practitioner: Family medicine specialist (occupation)
Verdisett:
Koder verdisett: