Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:SivilstatusSivilstatusSivilstatusSivilstandSivilstatusSivilstandJuridisk sivilstatusMors sivilstatusDen gravides sivilstatusGiftSivilstatusEkteskaplig statusSivilstatus
Felttype:ValgValgValgValgValgValgValgValgValgCheckboxValgValgValg
Skjema:
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Koder:
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 72705000: Mother: Mother (person)
SNOMED CT: 77386006: Pregnant: Patient currently pregnant (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
SNOMED CT: 125680007: Marital status: Marital status (observable entity)
Volven: 8415: Sivilstatus
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding)
Verdisett:
1 Gift/samboende
2 Enke/ enkemann
3 Enslig
9 Ukjent
1 Gift
2 Samboende
3 Enslig
9 Ukjent
1 Bor alene
2 Samboer/gift
3 Bor sammen med andre
9 Ukjent
1 Gift/Reg. partner
2 Samboende
3 Enslig
? Gift
? Enke(mann)
? Samboer
? Enslig
1 Ugift
2 Gift, samboer, registrert partner
3 Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer
4 Skilt/separert, inkl. samboer-/partnerskap
1 Ugift
2 Gift
3 Registrert partnerskap
4 Separert
5 Skilt
6 Enke/enkemann
9 Ukjent
1 Gift
2 Samboer
3 Ugift/ Enslig
4 Skilt
5 Separert
6 Enke
7 Registrert partner
99 Annen sivilstatus
1 Gift
2 Samboer
3 Ugift/ Enslig
4 skilt/separert/enke
5 ikke oppgitt
1 Ugift
2 Gift
3 Enke(mann)
4 Separert
5 Skilt
6 Registrert partnerskap
7 Ukjent
1 Ugift
2 Gift
3 Enke(mann)
4 Skilt
5 Separert
1 Enslig
2 Samboer
3 Gift
9 Ukjent
Koder verdisett:
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
1: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
2: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
3: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding)
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
3: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding)
1: SNOMED CT: 105529008: Lives alone: Lives alone (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
3: SNOMED CT: 430793000: Lives with roommate: Lives with roommate (finding)
3: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding)
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
1: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
3: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding)
?: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
?: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
?: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
?: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding)
1: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
2: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding)
3: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding)
4: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding)
1: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
3: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding)
4: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding)
5: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding)
6: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding)
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
3: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding)
5: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding)
6: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
7: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding)
99: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
3: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding)
4: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding)
4: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
5: SNOMED CT: 184116008: Patient marital status unknown: Patient marital status unknown (finding)
1: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding)
1: Volven: 8415001: Sivilstatus - 1 - Ugift
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: Volven: 8415002: Sivilstatus - 2 - Gift
3: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
3: Volven: 8415003: Sivilstatus - 3 - Enke(mann)
4: Volven: 8415004: Sivilstatus - 4 - Separert
4: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding)
5: Volven: 8415005: Sivilstatus - 5 - Skilt
5: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding)
6: Volven: 8415006: Sivilstatus - 6 - Registrert partnerskap
6: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding)
7: Volven: 8415007: Sivilstatus - 7 - Ukjent
7: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding)
1: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding)
1: Volven: 8415001: Sivilstatus - 1 - Ugift
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
2: Volven: 8415002: Sivilstatus - 2 - Gift
3: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding)
3: Volven: 8415003: Sivilstatus - 3 - Enke(mann)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding)
5: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding)
1: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
3: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding)