Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Antall barn i husholdningenBoligforholdBoligforholdBosituasjonBodd aleneBoligformStabil bosituasjonBoligtypeEgnet boligBosituasjon for barn under atten årBosituasjon for barn under 18 årBosituasjon, barn og ungdomBor aleneServicebolig med omsorgBofellesskapAntall barn i husholdningen (tall)Rullerende, Avlasting i institusjon/boligBosituasjonBor pasienten alene
Felttype:FritekstValgValgValgValgValgValgValgValgValgValgValgCheckboxCheckboxCheckboxFritekstValgValgValg
Skjema:
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Koder:
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
Volven: 8475: Bosituasjon for barn under 18 år
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity)
Volven: 8412: Bor pasienten alene
Verdisett:
1 Egen bolig uten hjemmesykepleie/hjemmehjelp
2 Egen bolig med hjemmesykepleie/hjemmehjelp
3 Omsorgsbolig med døgnkontinuerlige tjenester
4 Sykehjem
9 Ukjent
1 Ingen bolig
2 Hospits/hybelhus/hotell
3 Institusjon
4 Egen privat bolig
5 Privat bolig eid av annen
8 Annet
1 Pasienten bodde alene
2 Pasienten bodde sammen med noen
3 Pasienten bodde i institusjon/sykehjem
9 Ukjent
1 Ingen bolig
2 Nei
3 Ja
9 Ukjent
1 - Bor sammen med familie
2 - Bor i servicebolig (personell ved behov)
3 - Bor alene
4 - Bor på institusjon (personell døgnet rundt)
9 - Vet ikke
1 Ja
2 Nei
9 Ukjent
1 Ordinær bolig
2 Bolig som kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, men ikke institusjon eller omsorgsbolig
3 Omsorgsbolig
4 Aldershjem
5 Sykehjem
6 Annen institusjon
7 UFB (uten fast bopel)
1 Ja
2 Nei
1 Eget barn bor i samme boenhet som pasient
2 Barn av annen bor i samme boenhet som pasient
3 Eget barn bor hos den andre av foreldrene
4 Eget barn bor hos andre familiemedlemmer (ikke under offentlig omsorg)
5 Eget barn er flyttet hjemmefra
6 Eget barn er under offentlig omsorg
7 Barn bor sammen med foreldre i døgnbehandling
8 Annet
1 Eget barn bor i samme boenhet som pasient
2 Barna av annen bor i samme boenhet som pasient
1 Bor hos begge foreldre
2 Pendler mellom foreldre
3 Bor hos en av foreldrene
4 Bor hos en av foreldrene og en eller flere andre voksne
5 Bor hos besteforeldre eller andre
6 Fosterhjem
7 Institusjon
8 Bor alene
9 Annet
1 Ja
2 Nei
1 Pasienten bor alene
2 Pasienten bor sammen med noen
3 Pasienten bor i institusjon/sykehjem
9 Ukjent
1 Ja
2 Nei
3 Ukjent
Koder verdisett: