Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Hvilket yrke har du nå, eller hadde du tidligere?Yrke (eget, eventuelt forsørgerens)Mors yrke
Felttype:FritekstFritekstFritekst
Skjema:
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Koder:
SNOMED CT: 184104002: Patient occupation: Patient occupation (observable entity)
SNOMED CT: 184104002: Patient occupation: Patient occupation (observable entity)
SNOMED CT: 184104002: Patient occupation: Patient occupation (observable entity)
Verdisett:
Koder verdisett: