Nasjonale registervariabler - metadata: Alle registre/skjema/variable/kodeverk hregrapport2017Registre


Norsk pasientregister (NPR) Nasjonalt traumeregister [HKR] Norsk hjerneslagregister [HKR] Norsk hjerteinfarktregister [HKR] Norsk hjertekirurgiregister [HKR] Norsk hjertestansregister [HKR] Norsk hjertesviktregister [HKR] Norsk karkirurgisk register [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi [HKR] Norsk Pacemaker og ICD-register [KRG] Nasjonalt register for barnekreft [KRG] Nasjonalt register for brystkreft [KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft [KRG] Nasjonalt register for lungekreft [KRG] Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi [KRG] Nasjonalt register for føflekkreft [KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC) [KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi  Dødsårsaksregisteret Norsk ERCP-register (Gastronet) Helsekort for gravide Nasjonalt register for hidradenitt Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Medisinsk fødselsregister Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) Nasjonalt hoftebruddregister Nasjonalt korsbåndregister Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling Nasjonalt Register for Leddproteser Norsk register for gastrokirurgi NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober Norsk ryggmargsskaderegister Norsk diabetesregister for voksne Norsk Gynekologisk Endoskopiregister Norsk Intensivregister (NIR) Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Norsk kvinnelig inkontinensregister Norsk Nakke- og Ryggregister Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-PIAH Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret) Nye EPJ-løft lista Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS) Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)

Skjema


Variable


Om variabelen
Koder


Skjema

Andre skjema med denne variabelen