Nasjonale registervariabler - metadata hregrapport20171

2

Velg fane: Inn/ut rapportert: Søk: Velg register: Tøm
Sammenligne variabler Nullstill


Velg Navn Område Inn/ut rapportert Felttype Skjema Antall registre/
skjema
Koder Antall koder Verdisett Koder verdisett Antall koder
verdisett
Lignende
Alder i år Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
Nasjonalt Kvalitetsregister For AnalInkontinens: Skjema1A Anamnese
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 2A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): Registreringsskjema
Norsk Intensivregister (NIR): Registreringsskjema
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Kjeveortopedi - Konsultasjon 6 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Logopedi - 10 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Plastikkirurgi - Alle operasjoner
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Plastikkirurgi - Oppfølging 6 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Psykologi oppfølging - 10 år
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Alle utskrivelser
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Leppelukking og ganelukking
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Øre-Nese-Hals - Fiberskopi
Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Øre-Nese-Hals - Hørsel 6 år
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-PIAH: Infeksjon og Antibiotika
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
9 / 20

SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity) (D)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value) (G)
2
0Lignende
Alder i dager (utregnet) Bo, arbeid, funksjonUtFritekst

Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity) (D)
SNOMED CT: 258703001: days: day (qualifier value) (G)
2
0Lignende
Fødselsdato (ddmmåååå) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Norsk Intensivregister (NIR): Registreringsskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
5 / 5

SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity) (D)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value) (A)
2
0Lignende
Fødselsdato (ÅÅÅÅMMDD) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity) (G)
1
0Lignende
Fødselsår [åååå] Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling: Hovedskjema
NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober: Hovedskjema
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
3 / 3

SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity) (G)
1
0Lignende
Fødselsmåned (mm) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober: Hovedskjema
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity) (G)
1
0Lignende
Fødselsnummer Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Avslutning adjuvant hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Medikamentell behandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Medikamentell behandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Postoperativt (når patologisvar foreligger)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi: Hovedskjema
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Radikal Prostatektomi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema
Nasjonalt korsbåndregister: Registrering
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 2A
Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser
Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
18 / 65

Markeringer: m2: Flere koder kan matche (D)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ (D)
SNOMED CT: 398093005: Social security number: Social security number (observable entity) (D)
3
0Lignende
Personnummer Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Avslutt
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
5 / 7

SNOMED CT: 118551009: Number content: Number content (property) (qualifier value) (A)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ (G)
2
0Lignende
Identitet (fødselsnummer eller annet unikt identitetsnummer) Bo, arbeid, funksjonUtFritekst

Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity) (G)
1
0Lignende
D-nummer Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
2 / 2

Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig (D)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ (D)
SNOMED CT: 398093005: Social security number: Social security number (observable entity) (D)
3
0Lignende
DUF-nummer (12 siffer) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ (G)
1
0Lignende
ID-nr tildelt av journalsystemet Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 398225001: Medical record number: Medical record number (observable entity) (D)
1
0Lignende
Mors fødselsnr. Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ (G)
SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity) (G)
2
0Lignende
Fars fødselsnr. Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 184099003: DOB - Date of birth: Date of birth (observable entity) (G)
SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ (G)
2
0Lignende
Ikke norsk personnummer Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Avslutning adjuvant hormonbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Medikamentell behandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Medikamentell behandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi: Hovedskjema
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Radikal Prostatektomi
5 / 31

SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ (G)
1
0Lignende
Personnummer type Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
1 / 1

SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ (G)
1

1 Norsk
2 Svensk
3 Dansk
4 Annet
0Lignende
Alder til barn under 18 år Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity) (G)
1

1 Alder fra 0 til og med 6 år
2 Alder fra 7 til og med 12 år
3 Alder fra 13 til og med 17 år
0Lignende
Alder ved innleggelse Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk Intensivregister (NIR): Registreringsskjema
1 / 1

SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity) (D)
SNOMED CT: 278307001: On admission: On admission (qualifier value) (A)
2

0 < 40 (score = 0)
1 40 - 59 (score = 7)
2 60 - 69 (score = 12)
3 70 - 74 (score = 15)
4 75 - 79 (score = 16)
5 >=80 (score = 18)
0Lignende
Kjønn Bo, arbeid, funksjonInnValg

NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober: Hovedskjema
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
4 / 4

SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding) (D)
1

M Mann
K Kvinne
U Ukjent

M: SNOMED CT: 248153007: Male: Male (finding) (D)
K: SNOMED CT: 248152002: Female: Female (finding) (D)
U: SNOMED CT: 184115007: Patient sex unknown: Patient sex unknown (finding) (D)
3Lignende
Kjønn Bo, arbeid, funksjonInnValg

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 2A
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
5 / 7

SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding) (D)
Volven: 8459: Kjønn (D)
2

1 Mann
2 Kvinne

1: SNOMED CT: 248153007: Male: Male (finding) (D)
1: Volven: 8459001: Kjønn - 1 - Mann (D)
2: SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding) (D)
2: SNOMED CT: 248152002: Female: Female (finding) (D)
2: Volven: 8459002: Kjønn - 2 - Kvinne (D)
5Lignende
Kjønn Bo, arbeid, funksjonInnValg

Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
3 / 3

SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding) (D)
Volven: 3101: Kjønn (D)
2

0 Ikke kjent
1 Mann
2 Kvinne
9 Ikke spesifisert

0: Volven: 3101001: Kjønn - 0 - Ikke kjent (D)
0: SNOMED CT: 184115007: Patient sex unknown: Patient sex unknown (finding) (D)
1: SNOMED CT: 248153007: Male: Male (finding) (D)
1: Volven: 3101002: Kjønn - 1 - Mann (D)
2: Volven: 3101003: Kjønn - 2 - Kvinne (D)
2: SNOMED CT: 248152002: Female: Female (finding) (D)
9: Volven: 3101004: Kjønn - 9 - Ikke spesifisert (D)
9: SNOMED CT: 394744001: Gender unspecified: Gender unspecified (finding) (D)
9: Markeringer: m4: Må følges opp (D)
9Lignende
Kjønn Bo, arbeid, funksjonInnValg

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling: Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding) (D)
1

1 Mann
2 Kvinne
3 vet ikke

1: SNOMED CT: 248153007: Male: Male (finding) (D)
2: SNOMED CT: 248152002: Female: Female (finding) (D)
3: SNOMED CT: 184115007: Patient sex unknown: Patient sex unknown (finding) (D)
3Lignende
Kjønn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-PIAH: Infeksjon og Antibiotika
1 / 1

SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding) (D)
1
0Lignende
Aktiv bruker av Digital Pasient Dialog: fritekst aktør Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig (G)
1
0Lignende
Aktiv bruker av Digital Pasient Dialog: Ja/Nei Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig (G)
1
0Lignende
Navn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Registreringsskjema For Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 100
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema CNS-MeldingsNr 350
[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Tilbakefall Og Oppfølgingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS- MeldingsNr 300
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Avslutning adjuvant trastuzumabbehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Ingen behandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Medikamentell Ikke Hormonell
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Medikamentell behandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Medikamentell behandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Strålebehandling
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Postoperativt (når patologisvar foreligger)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kirurgi - Pre- og peroperativt
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Hormon/annen behandling (Meldingsnummer = 450)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 350)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi: Hovedskjema
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Radikal Prostatektomi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Utredning
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Utredning
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Nasjonalt hoftebruddregister: Registreringskjema
Nasjonalt korsbåndregister: Registrering
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 2A
Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser
Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser
15 / 60

SNOMED CT: 371484003: Patient name: Patient name (observable entity) (D)
1
0Lignende
Fornavn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Avslutt
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
3 / 5

SNOMED CT: 184095009: Patient first name: Patient forename (observable entity) (D)
SNOMED CT: 371484003: Patient name: Patient name (observable entity) (G)
2
0Lignende
Mellomnavn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Etternavn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Avslutt
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
5 / 7

SNOMED CT: 371484003: Patient name: Patient name (observable entity) (G)
SNOMED CT: 184096005: Patient surname: Patient surname (observable entity) (D)
2
0Lignende
Adresse Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Avslutt
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
8 / 10

SNOMED CT: 184097001: Patient address: Patient address (observable entity) (D)
1
0Lignende
Postkode+ Poststed Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Helsekort for gravide: Hovedskjema
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
7 / 7

SNOMED CT: 184102003: Patient post-code: Patient postal code (observable entity) (D)
1
0Lignende
Bostedskommune, Kommunenr. Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
5 / 5

SNOMED CT: 432407003: County of residence (observable entity): County of residence (observable entity) (D)
1
0Lignende
Bostedsbydel, Bydelsnr, Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
2 / 2
0
0Lignende
Bokommune/bydel Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
2 / 2
0
0Lignende
Bostedsfylke, Fylkenr. Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 432407003: County of residence (observable entity): County of residence (observable entity) (D)
1
0Lignende
Bostedsfylke, Fylkenavn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Telefonnummer Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
4 / 4

SNOMED CT: 184103008: Patient telephone number (observable entity): Patient telephone number (observable entity) (D)
1
0Lignende
Alternativt telefonnummer Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig (G)
SNOMED CT: 184103008: Patient telephone number (observable entity): Patient telephone number (observable entity) (D)
2
0Lignende
Epost Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
1 / 1
0
0Lignende
Mors pikenavn (etternavn) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Mors fulle navn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Fars fulle navn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
2 / 2
0
0Lignende
Fars adresse Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Fars telefon Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Fars stilling/yrke Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Mors adresse Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Mors bokommunenr Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Mors bokommune navn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Slektskap mellom barnets foreldre Bo, arbeid, funksjonInnValg

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
0Lignende
Slektskap mellom foreldre Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Foreldre i slekt Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Bostedsland (ISO 3166) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Oppholdskategori (for personer ikke bosatt i Norge) Bo, arbeid, funksjonUtValg

Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
1 / 1
0

1 Arbeidstillatelse
2 Beskyttelse (asyl)
3 Besøksvisum (inkl. turister)
4 Studietillatelse (inkl. au pair)
5 Familieinnvandring
8 Annet
9 Ukjent
0Lignende
Ved smitte i utlandet, årsak til utenlandsopphold Bo, arbeid, funksjonInnValg

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
1 / 1
0

? Smittet før innvandring til Norge
? Turistreise
? Forretningsreise
? Besøk i eget eller foreldres tidl. hjemland
? Arbeid/studie/langtidsopph.
? Annet
? Ukjent
0Lignende
Nasjonalitet Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
1 / 1
0

1 Norge
2 Europa
3 Afrika
4 Asia
5 Nord- og Mellom Amerika
6 Sør Amerika
7 Annet
0Lignende
Botid i Norge Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Årsak til opphold i Norge Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Fødeland Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Mors fødeland Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
2 / 2
0
0Lignende
Fars fødeland Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
2 / 2
0
0Lignende
Mor bosatt i Norge Bo, arbeid, funksjonInnValg

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
3 Uvisst
0Lignende
Mor bosted før fødsel Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
1 / 1
0
0Lignende
Mor født i Norge Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
9 Vet ikke
0Lignende
Far født i Norge Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
9 Vet ikke
0Lignende
Fødeland Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Norge
2 Norden
3 Vest-Europa
4 Øst-europa
5 Asia
6 Afrika
7 Sør- og Mellom-Amerika
8 Nord-Amerika
9 Oseania/Australia
99 Ukjent
0Lignende
Etnisk tilhørighet Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Norsk
2 Samisk
3 Nordisk
4 Europeisk
5 Asiatisk
6 Afrikansk
7 Latin-Amerikansk
8 Nord-Amerikansk
9 Australsk
0Lignende
Etnisk opprinnelse Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
3 / 3

SNOMED CT: 397731000: Ethnicity: Ethnic group finding (finding) (D)
1

1 Europeisk
2 Afrikansk
3 Asiatisk.
4 Annen
5 Vet ikke

1: SNOMED CT: 414152003: European: European (ethnic group) (D)
2: SNOMED CT: 315240009: Black - ethnic group: Black - ethnic group (ethnic group) (D)
2: Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig(G)
3: SNOMED CT: 315280000: Asian - ethnic group: Asian - ethnic group (ethnic group) (D)
4: SNOMED CT: 186005001: Other ethnic non-mixed (NMO): Other ethnic non-mixed (NMO) (ethnic group) (D)
5: SNOMED CT: 397731000: Ethnicity: Ethnic group finding (finding) (D)
5: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)(A)
7Lignende
Etnisk gruppe Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
1 / 1
0

1 Kaukasier/hvit
2 Asiat
3 Svart
4 Annet
0Lignende
Morsmål Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
1 / 1
0

1 Norsk
2 Samisk
3 Annet, angi hvilket
0Lignende
Annet, angi hvilket Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
1 / 1
0
0Lignende
Språk Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Hjemmespråk Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Norsk
2 Annet hjemmespråk
3 To-språklig
0Lignende
Barnet født i Norge Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
1 / 1

SNOMED CT: 315494001: Born in Norway: Born in Norway (finding) (D)
1

1 Ja
2 Nei
9 Vet ikke

1: Volven: 1102001: Ja, nei, vet ikke - 1 - Ja (D)
1: SNOMED CT: 373066001: Yes: Yes (qualifier value) (D)
2: Volven: 1102002: Ja, nei, vet ikke - 2 - Nei (D)
2: SNOMED CT: 373067005: No: No (qualifier value) (D)
9: Volven: 1102003: Ja, nei, vet ikke - 9 - Vet ikke (D)
9: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value) (D)
6Lignende
Barnet adoptert Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte: Sykepleie - Første innleggelse
1 / 1

SNOMED CT: 48673000: Adoptive child: Adoptive child (person) (D)
1

1 Ja
2 Nei
9 Vet ikke

1: Volven: 1102001: Ja, nei, vet ikke - 1 - Ja (D)
2: Volven: 1102002: Ja, nei, vet ikke - 2 - Nei (D)
9: Volven: 1102003: Ja, nei, vet ikke - 9 - Vet ikke (D)
3Lignende
Tolk ved konsultasjon Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
3 / 3

SNOMED CT: 315593009: Need for interpreter: Need for interpreter (finding) (D)
1

1 Ja
0 Nei

1: SNOMED CT: 315593009: Need for interpreter: Need for interpreter (finding) (D)
1: Volven: 1102001: Ja, nei, vet ikke - 1 - Ja (D)
0: SNOMED CT: 315595002: Interpreter not needed: Interpreter not needed (finding) (D)
0: Volven: 1101002: Ja, nei - 2 - Nei (D)
4Lignende
Behov for tok Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Tro og livssyn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
I arbeid Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
1 / 1
0
0Lignende
Arbeidsledig Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 73438004: Unemployed: Unemployed (finding) (D)
1
0Lignende
Sykemeldt Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
1 / 1
0
0Lignende
Student/skoleelev Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
1 / 1

SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity) (G)
1
0Lignende
Hjemmeværende (ulønnet) Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
1 / 1
0
0Lignende
Arbeidsavklaringspenger Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 161006006: Unemployment benefit: Unemployment benefit (qualifier value) (D)
Volven: 8416013: Hovedinntektskilde - 16 - Arbeidsavklaringspenger (D)
2
0Lignende
Alderspensjonist Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
1 / 1
0
0Lignende
Uføretrygd Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 160981007: Invalidity pension: Invalidity pension (qualifier value) (D)
Volven: 8416003: Hovedinntektskilde - 6 - Uførepensjon (D)
2
0Lignende
Arbeidsstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling
2 / 5

SNOMED CT: 224362002: Employment status: Employment status (observable entity) (D)
1

0- ikke utfylt
1 - I arbeid
2 - Hjemmeværende, ulønnet
3 - Student/skoleelev
4 - Alderspensjonist
5 - Arbeidsledig
6 - Sykemeldt
7 - Delvis sykemeldt
8 - Arbeidsavklaring (Attføring/rehabilitering)
Alt- punkt 8 Delvis Sykemeldt
9 - Uførepensjon
10 - Uførepensjon og delvis sykemeldt
99 - Ikke utfylt
0Lignende
Yrkesstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt register for hidradenitt: Kontroll
Nasjonalt register for hidradenitt: Preintervensjon
1 / 2
0

1 - Fullt arbeid/student
2 - Sykemeldt (fullt eller delt)
3 - Uføretrygdet (fullt eller delt)
4 - Attføring/rehabilitering
5 - Alders pensjonist
6 - Ukjent
0Lignende
Yrkesstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ansatt (lønnstaker, arbeidstaker)
2 Selvstendig næringsdrivende og familiemedlemmer
9 Ukjent yrkesstatus
0Lignende
1. Yrkesaktiv heltid [Arbeid/skolegang/annet nå] Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
2. Yrkesaktiv deltid [Arbeid/skolegang/annet nå] Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
3. Elev/student [Arbeid/skolegang/annet nå] Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
4. Ikke yrkesaktiv [Arbeid/skolegang/annet nå] Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
5. Arbeidssøkende [Arbeid/skolegang/annet nå] Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
6. Trygdet [Arbeid/skolegang/annet nå] Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
7. Ikke oppgitt [Arbeid/skolegang/annet nå] Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Yrkesaktiv siste 6 mnd: Ja Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Yrkesaktiv siste 6 mnd: Nei Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Stillings % Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Yrkesstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
2 / 2
0

1 Utenfor arbeidsmarkedet og ikke under utdanning
2 Heltidsjobb
3 Deltidsjobb
4 Under utdanning
5 Deltidsjobb og under utdanning
9 Ukjent
0Lignende
Er du yrkesaktiv nå? Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
9 Ukjent
0Lignende
Ansettelsesforhold Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Fast ansatt
2 Midlertidig ansatt
9 Ukjent ansettelsesforhold
0Lignende
Viktigste inntekstkilde Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Forsørget av andre
2 Arbeidsinntekt
3 Studielån/stipend
4 Dagpenger (arbeidledig) /annen støtte fra aetat
5 Sykepenger
6 Delvis sykepenger
7 Yrkesmessig attføring
8 Rehabilliteringspenger
9 Uførepensjon
10 Alderspensjon
11 Stønad til enslig forsørger
12 Sosialhjelp
13 Annet
99 Ukjent
0Lignende
Hovedinntektskilde Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Lønnet arbeid
2 Forsørget
3 Arbeidsledighetstrygd
4 Syke/rehabiliteringspenger
5 Attføringspenger
6 Uførepensjon
7 Alderspensjon
8 Sosial stønad
9 Annet
10 Ukjent
11 Studielån/stipend
12 Stønad til enslig forsørger
0Lignende
Pasientens arbeidssituasjon Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
1 / 2
0

1 - Lønnet arbeid
2 - Uføretrygdet
3 - Skoleelev/student
4 - Pensjonist
6 - Ikke aktuelt
9 - Vet ikke
0Lignende
I arbeid/utdanning Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
1 / 1
0

0 - Nei
1 - Ja, 100% stilling/utdanning
2 - Alderspensjonist
3 - Deltid Under 20%
4 - Deltid Fra og med 20% til 40%
5 - Deltid Fra og med 40% til 60%
6 - Deltid Fra og med 60% til 80%
7 - Deltid Over 80%
9 - Ukjent
0Lignende
Funksjonsstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Primærsykdom - Kontroll
[KRG] Nasjonalt register for brystkreft: Tilbakefall - Kontroll
1 / 2
0

1 I arbeid som før
2 100% sykemeldt
6 Delvis sykemeldt
3 Uføretrygdet
4 Pensjonist
5 Ikke vært i arbeid/hjemmeværende
99 Ukjent
0Lignende
Uføretrygd Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
1 / 1
0

0 - Nei
1 - Ja, 100% uføretrygd
2 - Delvis Under 20%
3 - Delvis Fra og med 20% til 40%
4 - Delvis Fra og med 40% til 60%
5 - Delvis Fra og med 60% til 80%
6 - Delvis Over 80%
7 - Langtidssykemelding/arbeidsavklaringspenger
9 - Ukjent
0Lignende
Har du søkt om uføretrygd Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
2 / 4
0

1 - Ja
2 - Nei
3 - Planlegger å søke
4 - Er allerede innvilget
9 - Ikke utfylt
3 Ukjent
0Lignende
Har du søkt om erstatning fra forsikringsselskap eller folketrygden Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
2 / 4
0

1 - Ja
2 - Nei
3 - Planlegger å søke
4 - Er allerede innvilget
9 - Ikke utfylt
3 Ukjent
0Lignende
Føler du at din arbeidsgiver ønsker deg tilbake i jobb? Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
1 / 1
0

0 Ikke utfylt
1 Ja
2 Nei
3 Ukjent
0Lignende
Angi delvis sykemeldingsprosent Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
1 / 2
0
0Lignende
Angi prosent uførepensjon Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
2 / 5
0
0Lignende
Angi prosent sykemeldt Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
1 / 1
0
0Lignende
Angi prosent i arbeid Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
1 / 1
0
0Lignende
Angi prosent i arbeid/ sykemeldt/ Uførepensjon Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling
1 / 1
0
0Lignende
Varighet sykemelding/attføring/rehabilitering pga aktuelle plager (uker) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling
2 / 4
0
0Lignende
[Ufør] Fra hvilken alder (år) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
1 / 1

SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value) (G)
SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity) (G)
SNOMED CT: 161048004: Registered disabled: Registered disabled (finding) (A)
3
0Lignende
Startdato for siste sykemelding/rehabilitering/attføring pga aktuelle plager (ddmmåååå) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
2 / 2
0
0Lignende
Friskmeldt, dato (ddmmåååå) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling
2 / 2
0
0Lignende
Har pasienten vært sykemeldt for samme eller lignende plager i løpet av de to siste år? Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1B - Registreringsskjema for poliklinikken
1 / 1
0
0Lignende
Jobbsituasjon Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema
1 / 1
0

1 Jeg er i jobb
2 Jeg er ikke i jobb
0Lignende
Var du yrkesaktiv da du fikk hjerneslaget? Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
9 Ukjent
0Lignende
Hvilket yrke har du nå, eller hadde du tidligere? Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
2 / 2

SNOMED CT: 184104002: Patient occupation: Patient occupation (observable entity) (D)
1
0Lignende
Yrke, evt. navn på barnehage, helseinstitusjon eller skole Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Type bedrift Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
På en skala fra 0 til 10, hvor fysisk tungt arbeid har du? (skala) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
1 / 1
0
0Lignende
På en skala fra 0 til 10, hvor ensformig arbeid har du? (skala) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
1 / 1
0
0Lignende
På en skala fra 0 til 10, hvor fornøyd er du med jobben? (skala) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
1 / 1
0
0Lignende
Yrke og fysiske krav Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
1 / 1
0

1 - Har en jobb der en arbeider mye med armene over skuldernivå
2 - Har en jobb der en i stor grad bruker datamaskin
3 - Har en jobb som medfører tungt fysisk arbeid
4 - Har en jobb som medfører lett fysisk arbeid med variert arbeidsstilling
5 - Har en stillesittende jobb
9 - Ikke utfylt
0Lignende
År på skole Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt): Inklusjonskjema
1 / 1

SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity) (G)
1
0Lignende
Hva er din høyeste utdanning? Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1

SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity) (G)
1

1 - Grunnskole
2 - Videregående, allmenn/studiespesialisering
3 - Videregående, yrkesrettet
4 - Universitet eller høgskole (mindre enn 4 år)
5 - Universitet eller høgskole (mer enn 4 år)
9 - Ikke utfylt
0Lignende
Høyeste oppnådde utdannelse Bo, arbeid, funksjonInnValg

Helsekort for gravide: Hovedskjema
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
3 / 3

SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity) (G)
1

1 - Grunnskole
2. Viderega?ende skole
2 - Videregående skole, studieforberedende program
3 - Videregående skole, yrkesfaglig program
4 - Høyskole eller universitetet
9 - Ukjent
0Lignende
Utdanning Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt register for hidradenitt: Registrering
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
3 / 4

SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity) (G)
1

1 - Grunnskole 7-10 år, framhaldsskole eller folkehøyskole
2 - Yrkesfaglig videregående skole, yrkesskole eller realskole
3 - Allmennfaglig videregående skole eller gymnas
4 - Høyskole eller universitet (mindre enn 4 år)
5 - Høyskole eller universitet (4 år eller mer)
6 - Ukjent
0Lignende
Utdanningsnivå Bo, arbeid, funksjonInnValg

Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
1 / 1

SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity) (G)
1

1 10 års skolegang eller mindre
2 11-13 års skolegang
3 Mer enn 13 års skolegang
0Lignende
Sivilstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
2 / 3

SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (D)
1

1 Gift/samboende
2 Enke/ enkemann
3 Enslig
9 Ukjent

1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
1: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding) (D)
2: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding) (D)
3: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding) (D)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding) (D)
5Lignende
Sivilstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
1 / 1

SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (D)
1

1 Gift
2 Samboende
3 Enslig
9 Ukjent

1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding) (D)
3: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding) (D)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding) (D)
4Lignende
Sivilstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
1 / 1

SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (D)
1

1 Bor alene
2 Samboer/gift
3 Bor sammen med andre
9 Ukjent

1: SNOMED CT: 105529008: Lives alone: Lives alone (finding) (D)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding) (D)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
3: SNOMED CT: 430793000: Lives with roommate: Lives with roommate (finding) (D)
3: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding) (D)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding) (D)
6Lignende
Sivilstand Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
1 / 1

SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (D)
1

1 Gift/Reg. partner
2 Samboende
3 Enslig

1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
1: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding) (D)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding) (D)
3: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding) (D)
4Lignende
Sivilstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (D)
1

? Gift
? Enke(mann)
? Samboer
? Enslig

?: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
?: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding) (D)
?: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding) (D)
?: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding) (D)
4Lignende
Sivilstand Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (D)
1

1 Ugift
2 Gift, samboer, registrert partner
3 Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer
4 Skilt/separert, inkl. samboer-/partnerskap

1: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding) (D)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding) (D)
2: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding) (D)
3: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding) (D)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding) (D)
4: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding) (D)
7Lignende
Juridisk sivilstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (D)
1

1 Ugift
2 Gift
3 Registrert partnerskap
4 Separert
5 Skilt
6 Enke/enkemann
9 Ukjent

1: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding) (D)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
3: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding) (D)
4: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding) (D)
5: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding) (D)
6: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding) (D)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding) (D)
7Lignende
Samlivsstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
2 / 2
0

1 Lever ikke i parforhold
2 Lever i parforhold
3 Ukjent
0Lignende
Mors sivilstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (D)
SNOMED CT: 72705000: Mother: Mother (person) (A)
2

1 Gift
2 Samboer
3 Ugift/ Enslig
4 Skilt
5 Separert
6 Enke
7 Registrert partner
99 Annen sivilstatus

1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding) (D)
3: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding) (D)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding) (D)
5: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding) (D)
6: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding) (D)
7: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding) (D)
99: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding) (D)
8Lignende
Den gravides sivilstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 77386006: Pregnant: Patient currently pregnant (finding) (D)
SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (A)
2

1 Gift
2 Samboer
3 Ugift/ Enslig
4 skilt/separert/enke
5 ikke oppgitt

1: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding) (D)
3: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding) (D)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding) (D)
4: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding) (D)
4: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding) (D)
5: SNOMED CT: 184116008: Patient marital status unknown: Patient marital status unknown (finding) (D)
7Lignende
Samlivsform Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Pasienten bor alene
2 Pasienten bor sammen med sine foreldre
3 Pasienten bor sammen med en partner
4 Pasienten bor sammen med barn
5 Pasienten bor sammen partner og barn
6 Pasienten bor sammen med venner
9 Ukjent
0Lignende
Antall barn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
3 / 4
0
0Lignende
Antall barn i husholdningen Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1
0Lignende
Opplistet slektskap-forbindelser mellom pasienter (foreldre/barn/ søsken/ besteforeldre/ barnebarn) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 365474007: Details of family - finding: Finding of details of family (finding) (D)
1
0Lignende
Supplerende opplysninger Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
1 / 1
0
0Lignende
Boligforhold Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
2 / 3

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1

1 Egen bolig uten hjemmesykepleie/hjemmehjelp
2 Egen bolig med hjemmesykepleie/hjemmehjelp
3 Omsorgsbolig med døgnkontinuerlige tjenester
4 Sykehjem
9 Ukjent
0Lignende
Boligforhold Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1

1 Ingen bolig
2 Hospits/hybelhus/hotell
3 Institusjon
4 Egen privat bolig
5 Privat bolig eid av annen
8 Annet
0Lignende
Bosituasjon Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 2

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (D)
1

1 Pasienten bodde alene
2 Pasienten bodde sammen med noen
3 Pasienten bodde i institusjon/sykehjem
9 Ukjent
0Lignende
Husstand Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Bor alene,
2 Bor sammen med andre,
3 Bor sammen med foreldre
0Lignende
Aleneboende Bo, arbeid, funksjonInnValg

Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar (ROAS): Bakgrunn - Autoimmunitet
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
3 Ukjent
0Lignende
Bodd alene Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1

1 Ingen bolig
2 Nei
3 Ja
9 Ukjent
0Lignende
Bor sammen med Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
2 / 2
0

1 Bor alene
2 Bor i parforhold
3 Bor sammen med venner
4 Bor sammen med foreldre
5 Bor sammen med barn under 18 år
6 Bor sammen med barn over 18 år
8 Bor sammen med andre
9 Ukjent
0Lignende
Boligform Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
1 / 2

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1

1 - Bor sammen med familie
2 - Bor i servicebolig (personell ved behov)
3 - Bor alene
4 - Bor på institusjon (personell døgnet rundt)
9 - Vet ikke
0Lignende
Stabil bosituasjon Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1

1 Ja
2 Nei
9 Ukjent
0Lignende
Boligtype Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1

1 Ordinær bolig
2 Bolig som kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, men ikke institusjon eller omsorgsbolig
3 Omsorgsbolig
4 Aldershjem
5 Sykehjem
6 Annen institusjon
7 UFB (uten fast bopel)
0Lignende
Egnet bolig Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1

1 Ja
2 Nei
0Lignende
Bosituasjon for barn under atten år Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1

1 Eget barn bor i samme boenhet som pasient
2 Barn av annen bor i samme boenhet som pasient
3 Eget barn bor hos den andre av foreldrene
4 Eget barn bor hos andre familiemedlemmer (ikke under offentlig omsorg)
5 Eget barn er flyttet hjemmefra
6 Eget barn er under offentlig omsorg
7 Barn bor sammen med foreldre i døgnbehandling
8 Annet
0Lignende
Bosituasjon for barn under 18 år Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
Volven: 8475: Bosituasjon for barn under 18 år (D)
2

1 Eget barn bor i samme boenhet som pasient
2 Barna av annen bor i samme boenhet som pasient
0Lignende
Bosituasjon, barn og ungdom Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1

1 Bor hos begge foreldre
2 Pendler mellom foreldre
3 Bor hos en av foreldrene
4 Bor hos en av foreldrene og en eller flere andre voksne
5 Bor hos besteforeldre eller andre
6 Fosterhjem
7 Institusjon
8 Bor alene
9 Annet
0Lignende
Omsorgssituasjon Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Bor hos begge foreldrene
2 Pendler mellom mor og far
3 Bor hos en av foreldrene
4 En av foreldrene og samboer/ektefelle
5 Hos besteforeldre eller annen familie
6 Bor i fosterhjem
7 Bor på institusjon
8 Bor alene
9 Annet
0Lignende
Bor sammen med foreldrene Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1
0
0Lignende
Bor sammen med en av foreldrene Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1
0
0Lignende
Bor alene Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1
0Lignende
Bor på institusjon Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1
0
0Lignende
Bor i kollektiv Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1
0
0Lignende
Samboer Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1
0
0Lignende
Gift Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1

SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
1
0Lignende
Personnummer fastlege Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 62247001: General practitioner: Family medicine specialist (occupation) (A)
SNOMED CT: 396278008: Identification number: Identification number (observable entity) (D)
2
0Lignende
Pasientens fastlege Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret): Hovedskjema
4 / 4

SNOMED CT: 62247001: General practitioner: Family medicine specialist (occupation) (D)
1
0Lignende
sted [arbeids-, fastlege] Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Telefon Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Navn jordmor Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
sted [arbeids-, jordmor] Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Telefon Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Ulønnede pårørende Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
1 / 2
0
0Lignende
Servicebolig med omsorg Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
1 / 2

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1
0Lignende
Team (8-24 timer) Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
1 / 2
0
0Lignende
Hjemmesykepleien Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
2 / 3

SNOMED CT: 90817005: Nursing care at home by visiting nurse: Home care by visiting nurse (regime/therapy) (D)
1
0Lignende
Ingen [Pleie- og omsorgstjenester] Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
1 / 2
0
0Lignende
Lønnede pårørende Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
1 / 2
0
0Lignende
Brukerstyrt personlig assistent Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
1 / 2
0
0Lignende
Hjemmehjelp Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig (D)
1
0Lignende
Psykiatrisk sykepleie Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 305570008: Under care of psychiatric nurse: Under care of psychiatric nurse (finding) (D)
1
0Lignende
Barnevern Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 134187008: Child protection procedure (regime/therapy): Child protection procedure (regime/therapy) (D)
1
0Lignende
Støttekontakt Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 224610007: Supporting services personnel (occupation): Supporting services personnel (occupation) (D)
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding) (A)
2
0Lignende
Treningskontakt Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding) (D)
1
0Lignende
Bofellesskap Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding) (D)
SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
2
0Lignende
Verge Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 58626002: Legal guardian: Legal guardian (person) (D)
1
0Lignende
Hjelpeverge Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
1 / 1

Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig (G)
1
0Lignende
Kommunale tjenester Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
2 / 2

Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig (D)
SNOMED CT: 305905008: Seen by social services: Seen by social services (finding) (D)
Volven: 8481: Kommunale tjenester (D)
3

1 Kommunale hjemmetjenester
2 Kommunal omsorgsbolig
3 Sykehjem korttidsplass
4 Sykehjem langtidsplass
5 Kommunal ø-hjelp enhet
6 Andre kommunale tjenester
9 Ukjent

1: SNOMED CT: 31532004: Social service at home: Social service at home (procedure) (D)
1: Volven: 8481001: Kommunale tjenester - 1 - Kommunale hjemmetjenester (D)
2: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding) (D)
3: SNOMED CT: 160734000: Lives in a nursing home (finding): Lives in a nursing home (finding) (D)
3: SNOMED CT: 14803004: Temporary: Transitory (qualifier value)(A)
4: SNOMED CT: 160734000: Lives in a nursing home (finding): Lives in a nursing home (finding) (D)
4: SNOMED CT: 6934004: Permanent: Permanent (qualifier value)(A)
6: SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept) (D)
6: SNOMED CT: 74964007: Other: Other (qualifier value)(A)
9: SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept) (D)
9: SNOMED CT: 261665006: Unknown: Unknown (qualifier value)(A)
11Lignende
Tjenestetype Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept) (D)
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding) (D)
2

1 Praktisk bistand - daglige gjøremål
2 Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
3 Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistent
4 Dagsenter/dagtilbud
5 Matombringing
6 Trygghetsalarm
7 Avlasting - utenfor institusjon/bolig
8 Avlasting i institusjon/bolig
9 Støttekontakt
10* Institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester
11 Omsorgslønn
12 Omsorgsbolig
13 Annen bolig
14 Planlagte tiltak
15 Hjemmesykepleie
16 Re-/habilitering utenfor institusjon
17 Dagopphold i institusjon
18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling
19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering
20 Tidsbegrenset opphold - annet
21 Langtidsopphold i institusjon
22** Nattopphold i institusjon
23** Skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
24** Helsehjelp med tvang

1: SNOMED CT: 284545001: Ability to perform activities of daily living (ADL): Ability to perform activities of everyday life (D)
1: SNOMED CT: 371152001: Requires assistance: Assisted (qualifier value)(A)
2: SNOMED CT: 385881003: Instrumental activities of daily living education (procedure): Instrumental activities of daily livi (D)
3: SNOMED CT: 105389006: Personal care assistance at home: Personal care assistance at home (procedure) (D)
4: SNOMED CT: 304903009: Day center care: Provision of day care (regime/therapy) (D)
5: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding) (D)
6: SNOMED CT: 706642000: Patient alarm: Patient alarm (physical object) (D)
7: SNOMED CT: 304568006: Admission for respite care: Admission for respite care (procedure) (D)
8: SNOMED CT: 304568006: Admission for respite care: Admission for respite care (procedure) (D)
10*: SNOMED CT: 42665001: Long term care facility: Nursing home (environment) (D)
15: SNOMED CT: 90817005: Nursing care at home by visiting nurse: Home care by visiting nurse (regime/therapy) (D)
16: SNOMED CT: 52052004: Rehabilitation: Rehabilitation therapy (regime/therapy) (D)
17: SNOMED CT: 304903009: Day center care: Provision of day care (regime/therapy) (D)
21: SNOMED CT: 32074000: Long term care hospital: Long term care hospital (environment) (D)
14Lignende
Tjeneste Undertype Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

11 Uten fast tilknyttet personell, del av ordinær boligmasse
10 Uten fast tilknyttet personell, ikke del av ordinær boligmasse
21 Fast tilknyttet personell deler av døgnet, del av ordinær boligmasse
20 Fast tilknyttet personell deler av døgnet, ikke del av ordinær boligmasse
31 Fast tilknyttet personell hele døgnet, del av ordinær boligmasse
30 Fast tilknyttet personell hele døgnet, ikke del av ordinær boligmasse
0Lignende
Individuell plan Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1

Volven: 8463: Individuell plan (G)
1

1 Ja
2 Nei
3 Ønsker ikke individuell plan
9 Ikke relevant

1: Volven: 8463001: Individuell plan - 1 - Ja (D)
2: Volven: 8463002: Individuell plan - 2 - Nei (D)
3: SNOMED CT: 410528005: Not wanted: Not wanted (qualifier value)(A)
3: Volven: 8463: Individuell plan (D)
9: SNOMED CT: 385432009: Not applicable: Not applicable (qualifier value)(A)
9: Volven: 8463: Individuell plan (D)
6Lignende
Individuell plan foreligger Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1

Volven: 8705: Individuell plan foreligger (D)
1

101 Ja, virksom plan
102 Nei, individuell plan er ikke utarbeidet/planprosess ikke igangsatt
103 Nei, ønsker ikke individuell plan
104 Nei, oppfyller ikke retten til individuell plan
105 Melding om behov for individuell plan er sendt kommunen
106 Ukjent med status
0Lignende
Omfang av tjenester timer/uke Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Omsorg for egne barn Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
3 Ukjent
0Lignende
Omsorg for barn Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
0Lignende
Foreldrerett Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
0Lignende
Omsorgsrolle Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Biologisk mor
2 Biologisk far
3 Adoptivmor
4 Adoptivfar
5 Stemor
6 Stefar
7 Fostermor
8 Fosterfar
9 Annet, f. eks. barn av pasient
0Lignende
Antall egne barn (tall) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
1 / 1
0
0Lignende
Antall barn i husholdningen (tall) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1
0Lignende
Privat hjelp Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Nei
2 Ja, inntil 3 timer/uke
3 Ja, inntil 9 timer/uke
4 Ja, over 9 timer/uke
1 Ja, inntil 3 timer/uke,
2 Ja, 3 inntil 9 timer/uke,
3 Ja, 9 inntil 15 timer/uke,
4 Ja, 15 timer/uke og mer,
5 Ja, ukjent omfang,
6 Nei
0Lignende
Behov for bistand arbeid og utdanning Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja, behov for bistand,
2 Nei, ikke behov for bistand ,
9 Ikke relevan
0Lignende
Mottar bistand arbeid og utdanning Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja, mottar bistand,
2 Ja, mottar bistand, men udekket behov,
3 Nei, mottar ikke bistand
0Lignende
Behov for transport arbeid og utdanning Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja, behov for bistand,
2 Nei, ikke behov for bistand ,
9 Ikke relevan
0Lignende
Mottar transport arbeid og utdanning Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja, mottar bistand,
2 Ja, mottar bistand, men udekket behov,
3 Nei, mottar ikke bistand
0Lignende
Behov for bistand org., kultur og fritid Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja, behov for bistand,
2 Nei, ikke behov for bistand ,
9 Ikke relevan
0Lignende
Mottar bistand org., kultur og fritid Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja, mottar bistand,
2 Ja, mottar bistand, men udekket behov,
3 Nei, mottar ikke bistand
0Lignende
Behov for transport org., kultur og fritid Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja, behov for bistand,
2 Nei, ikke behov for bistand ,
9 Ikke relevan
0Lignende
Mottar transport org., kultur og fritid Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Ja, mottar bistand,
2 Ja, mottar bistand, men udekket behov,
3 Nei, mottar ikke bistand
0Lignende
Dato søknad på tjeneste, ÅÅÅÅMMDD Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Vedtak (tjenester) Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Avslag
2 Innvilget
0Lignende
Dato vedtak tjeneste, ÅÅÅÅMMDD Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
2 / 2

Markeringer: m1: Koder ikke funnet/matcher dårlig (G)
1
0Lignende
Tjeneste startdato, ÅÅÅÅMMDD Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding) (D)
SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value) (D)
2
0Lignende
Tjeneste sluttdato, ÅÅÅÅMMDD Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 410672004: Date property: Date property (qualifier value) (D)
1
0Lignende
Sist endret dato - Tjeneste, ÅÅÅÅMMDD Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Avslag på tjeneste Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Sann/ja.
2 Usann/nei.
0/blank Ikke utfylt/ukjent
0Lignende
Dato klage mottatt, for vedtak (tjenester), ÅÅÅÅMMDD Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Dato klage besvart, for vedtak (tjenester), ÅÅÅÅMMDD Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Rullerende, Avlasting i institusjon/bolig Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (G)
1

1 Ja
2 Nei
0Lignende
Ingen Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 1
0
0Lignende
Familie Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 1
0
0Lignende
Hjemmehjelp Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 1
0
0Lignende
Hjemmesykepleien Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 1
0
0Lignende
Institusjon Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 1
0
0Lignende
Andre Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 1
0
0Lignende
Vanlige gjøremål (f.eks. arbeid, studier, husarbeid, familie- eller fritidsaktiviteter) Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
1 / 2
0

1 - Jeg har ingen problemer med å utføre mine vanlige gjøremål
2 - Jeg har litt problemer med å utføre mine vanlige gjøremål
3 - Jeg er ute av stand til å utføre mine vanlige gjøremål
0Lignende
Aktiviteter Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging
1 / 4
0

1 - klarer av sine daglige aktiviteter
2 - har noen problem med å klare av sine daglige aktiviteter
3 - klarer ikke av sine daglige aktiviteter
0Lignende
Arbeid (eller daglige gjøremål) Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
1 / 1
0

0 - Jeg kan gjøre så mye arbeid jeg ønsker
1 - Jeg kan gjøre mitt vanlige arbeid, men ikke mer
2 - Jeg kan gjøre mesteparten av mitt vanlige arbeid, men ikke mer
3 - Jeg kan ikke gjøre mitt vanlige arbeid
4 - Jeg kan omtrent ikke gjøre noe arbeid i det hele tatt
5 - Jeg kan ikke gjøre noe arbeid i det hele tatt
9 - Ikke utfylt
0Lignende
Forflytning Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 2

SNOMED CT: 363803005: Mobility: Mobility (observable entity) (D)
SNOMED CT: 304492001: Activities of daily living assessment: Activities of daily living assessment (procedure) (G)
2

1 Alene - ute og inne
2 Alene - inne
3 Med hjelp (av andre)
9 Ukjent
0Lignende
Mobilitet Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 2A-1
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 2A-2
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
2 / 3
0

1 - Kan gå uten ganghjelpemiddel
2 - Kan gå med ganghjelpemiddel
3 - Kan stå uten ganghjelpemiddel
4 - Kan stå med ganghjelpemiddel
5 - Rullestol
6 - Sengeliggende
0Lignende
Redusert mobilitet Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering
1 / 2
0

0 - Nei
1 - Ja
0Lignende
Mobilitet Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Oppfølging
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging
1 / 4
0

1 - går uten vanskelighet
2 - kan gå med noen vansker
3 - er sengeliggende
0Lignende
Gange Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling
2 / 6
0

1 - Jeg har ingen problemer med å gå omkring
2 - Jeg har litt problemer med å gå omkring
3 - Jeg er sengeliggende
9 - Ikke utfylt (4)
0Lignende
Hvordan beveger du deg? Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1
0

1 - Uten hjelpemidler
2 - Med krykker eller stokk
3 - I rullestol
4 - Sengeliggende
9 - Ikke utfylt
0Lignende
Gangfunksjon Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
1 / 1
0

1 - Jeg kan ikke gå, trenger rullestol
2 - Jeg kan gå på flatt underlag med stokk eller annet hjelpemiddel
3 - Jeg trenger stokk eller annet hjelpemiddel i trapper, men kan gå uten støtte på flatt underlag
4 - Jeg går klossete, men trenger ikke hjelpemidler
5 - Jeg går normalt, selv i trapper
9 - Ikke utfylt
0Lignende
Gangfunksjon alt2 Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Aneurismer - Kontrollskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Diverse - Kontrollskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Hovedskjema
[HKR] Norsk karkirurgisk register: Underekstremiteter - Kontrollskjema
1 / 6
0

0 Ukjent
1 Uten hjelp
2 Med hjelp
3 Står selv eller til og fra rullestol med hjelp
4 Ingen gangfunksjon
0Lignende
Kan ikke gå (rullestol) Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
[HKR] Norsk hjertesviktregister: Siste Justeringsbesøk
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
2 / 3

SNOMED CT: 282145008: Unable to walk: Unable to walk (finding) (D)
SNOMED CT: 225612007: Wheelchair bound: Wheelchair bound (finding) (D)
2
0Lignende
Alder ved tap av gangfunksjon (år) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
1 / 1

SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity) (D)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value) (D)
SNOMED CT: 282145008: Unable to walk: Unable to walk (finding) (D)
3
0Lignende
Dato for funksjonsstatus Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Registreringsskjema
1 / 1
0
0Lignende
Hvordan er aktivitetsnivået? Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
1 / 1
0

1 Min fritid består hovedsakelig av å lese, se på TV eller annen stillesittende beskjeftigelse
2 Jeg spaserer, sykler eller beveger meg på annen måte minst 4 timer i uken. Herunder medregnes gange/sykling til arbeidssted, søndagsturer etc.
3 Jeg driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller lignende. (Virksomheten skal vare minst 4 timer i uken)
4 Jeg trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken.
0Lignende
Hva er ditt nåværende aktivitetsnivå? Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1
0

1 - Sengeliggende/rullestol
2 - Hovedsakelig ikke i aktivitet
3 - Lett arbeid, slik som daglige gjøremål i hjemmet
4 - Moderat manuelt arbeid og moderate sportsaktiviteter, som å gå eller sykle
5 - Full aktivitet uten begrensninger
9 - Ikke utfylt
0Lignende
Hva er ditt nåværende aktivitetsnivå, på jobb/skole eller liknende? Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1
0

5 - 100 % normalt
4 - 75 % normalt
3 - 50 % normalt
2 - 25 % normalt
1 - 0 % normalt
9 - Ikke utfylt
0Lignende
Driver du med idrett? Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1
0

1 - Daglig
2 - Annen hver dag
3 - Ukentlig
4 - Sjeldnere
9 - Ikke utfylt
0Lignende
Hvilken idrett? Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
1 / 1
0
0Lignende
Toalettbesøk Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 2

SNOMED CT: 284899001: Ability to perform toileting activities: Ability to perform toileting activities (observable entity) (D)
SNOMED CT: 304492001: Activities of daily living assessment: Activities of daily living assessment (procedure) (G)
2

1 Alene
2 Med hjelp
9 Ukjent
0Lignende
Personlig stell Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 1A Spørreskjema for pasienter
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1A
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ rygg Skjema 1B
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 1A - Spørreskjema før behandling
Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling
2 / 6
0

1 - Jeg har ingen problemer med personlig stell
2 - Jeg har litt problemer med å vaske meg eller kle meg
3 - Jeg er ute av stand til å vaske meg eller kle meg
9 - Ikke utfylt
0Lignende
Påkledning Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 2

SNOMED CT: 304492001: Activities of daily living assessment: Activities of daily living assessment (procedure) (G)
1

1 Alene
2 Med hjelp
9 Ukjent
0Lignende
Frailty Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Aortaklaff - Hovedregistrering
[HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Hovedregistrering
1 / 2
0

1 - Robust
2 - Intermediær
3 - Skrøpelig
9 - Ukjent
0Lignende
Funksjonstype Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Sosial deltakelse,
2 Skaffe seg varer og tjenester,
3 Beslutninger i dagliglivet,
4 Ivareta egen helse,
5 Bevege seg innendørs,
6 Alminnelig husarbeid,
7 Personlig hygiene,
8 På og avkledning,
9 Lage mat,
10 Spise,
11 Toalett,
12 Bevege seg utendørs,
13 Syn,
14 Hørsel,
15 Hukommelse,
16 Kommunikasjon,
17 Styre atferd
0Lignende
Funksjonsverdi Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Utgjør ingen problem/utfordring,
2 Ikke behov for bistand/assistanse,
3 Middels behov for bistand/assistanse,
4 Store behov for bistand/assistanse,
5 Fullt bistands-/assistansebehov,
9* Ikke relevant
0Lignende
Funksjonsnivå Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 2A-1
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 2A-2
1 / 2
0

0- Normal
1 - Funksjonshemming
0Lignende
WHO-grad Bo, arbeid, funksjonInnValg

[KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 150
1 / 1
0

1 Grad 1
2 Grad 2
3 Grad 3
4 Grad 4
99 Ukjent
0Lignende
WHO-status Bo, arbeid, funksjonInnValg

[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for føflekkreft: Tilbakefall - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Kjemoterapi (Meldingsnummer = 300)
[KRG] Nasjonalt register for gynekologisk kreft: Primærsykdom - Utredning
[KRG] Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi: Hovedskjema
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Primærsykdom Kjemoterapi
[KRG] Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft: Tilbakefall Kjemoterapi
4 / 7
0

1 0 - Full daglig aktivitet
2 1 - Oppegående
3 2 - Sengeliggende < 50 % av dagtid
4 3 - Sengeliggende ? 50 % av dagtid
5 4 - Helt sengeliggende
99 Ukjent
0Lignende
Funksjonstilstand/ Who-status Bo, arbeid, funksjonInnValg

[KRG] Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC): Primærsykdom Utredning
1 / 1
0

1 0: Normal aktivitet, uten begrensninger
2 1: Lett redusert arbeidskapasitet
3 2: > 50% av dagen oppegående
4 3: > 50% av dagen i seng/stillesittende
5 4: Totalt stillesittende eller i seng hele dagen
99 Ukjent/har ikke informasjon
0Lignende
Funksjonsstatus, ECOG Bo, arbeid, funksjonInnValg

[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Kirurgi
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Avsluttet Behandling
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Medikamentell Behandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Avsluttet
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Strålebehandling Oppstart
[KRG] Nasjonalt register for lungekreft: Primærsykdom Utredning
1 / 6
0

1 0 - I stand til å utføre enhver normal aktivitet uten begrensning
2 1 - Ikke i stand til fysisk krevende aktivitet, men oppegående og i stand til å utføre lett arbeid
3 2 - Oppegående og i stand til all egenpleie, men ikke i stand til noe arbeid
4 3 - Bare i stand til begrenset egenpleie, bundet til seng eller stol > 50 % av våken tid
5 4 - Helt hjelpetrengende
99 Ukjent
0Lignende
Ernæring Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 2A-1
1 / 1
0

1 - Spiser selv
2 - Må mates
3 - PEG
0Lignende
Mentalt Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Deformitet Skjema 2A-1
1 / 1
0

0 - Normal
1 - Lett utviklingshemmet
2 - Sterkt utviklingshemmet
0Lignende
Kjørte du bil før du fikk hjerneslag? Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
9 Ukjen
0Lignende
Kjører du bil nå? Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjerneslagregister: Oppfølgingsskjema
1 / 1
0

1 Ja
2 Nei
9 Ukjen
0Lignende
Alder i år [utregnet] Bo, arbeid, funksjonUtFritekst

[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity) (D)
SNOMED CT: 258707000: years: year (qualifier value) (G)
SNOMED CT: 258090004: Calculated: Calculated (qualifier value) (A)
3
0Lignende
Alder ved operasjon [utregnet] Bo, arbeid, funksjonUtFritekst

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 2A
1 / 1

SNOMED CT: 424144002: Age: Current chronological age (observable entity) (D)
SNOMED CT: 258090004: Calculated: Calculated (qualifier value) (A)
2
0Lignende
Sivilstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 125680007: Marital status: Marital status (observable entity) (D)
Volven: 8415: Sivilstatus (D)
2

1 Ugift
2 Gift
3 Enke(mann)
4 Separert
5 Skilt
6 Registrert partnerskap
7 Ukjent

1: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding) (D)
1: Volven: 8415001: Sivilstatus - 1 - Ugift (D)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
2: Volven: 8415002: Sivilstatus - 2 - Gift (D)
3: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding) (D)
3: Volven: 8415003: Sivilstatus - 3 - Enke(mann) (D)
4: Volven: 8415004: Sivilstatus - 4 - Separert (D)
4: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding) (D)
5: Volven: 8415005: Sivilstatus - 5 - Skilt (D)
5: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding) (D)
6: Volven: 8415006: Sivilstatus - 6 - Registrert partnerskap (D)
6: SNOMED CT: 105433003: Homosexual marriage: Homosexual marriage (finding) (D)
7: Volven: 8415007: Sivilstatus - 7 - Ukjent (D)
7: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding) (D)
14Lignende
Ekteskaplig status Bo, arbeid, funksjonInnValg

Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (D)
1

1 Ugift
2 Gift
3 Enke(mann)
4 Skilt
5 Separert

1: SNOMED CT: 125725006: Never married: Marital status: single, never married (finding) (D)
1: Volven: 8415001: Sivilstatus - 1 - Ugift (D)
2: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
2: Volven: 8415002: Sivilstatus - 2 - Gift (D)
3: SNOMED CT: 33553000: Widowed: Widowed (finding) (D)
3: Volven: 8415003: Sivilstatus - 3 - Enke(mann) (D)
4: SNOMED CT: 20295000: Divorced: Divorced (finding) (D)
5: SNOMED CT: 13184001: Separated: Separated (finding) (D)
8Lignende
Sivilstatus Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi : [NKR] Degenerativ nakke Skjema 1A
1 / 1

SNOMED CT: 365581002: Finding of marital or partnership status: Finding of marital or partnership status (finding) (D)
1

1 Enslig
2 Samboer
3 Gift
9 Ukjent

1: SNOMED CT: 125681006: Single: Single person (finding) (D)
2: SNOMED CT: 38070000: Cohabiting: Cohabiting (finding) (D)
3: SNOMED CT: 87915002: Married: Married (finding) (D)
9: SNOMED CT: 160504008: Marital state unknown: Marital state unknown (finding) (D)
4Lignende
Regelmessig fysisk aktivitet Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk diabetesregister for voksne: Årskontroll
1 / 1

SNOMED CT: 228449008: Frequency of exercise: Frequency of exercise (observable entity) (D)
SNOMED CT: 225925001: Regular exercise: Regular exercise (observable entity) (D)
SNOMED CT: 363662004: Duplicate concept: Duplicate concept (inactive concept) (G)
3

1 Nei
2 1 til 2 dager / uke
3 3 til 5 dager / uke
4 6 til 7 dager / uke
5 Fysisk umulig å mosjonere
6 Vet ikke

1: SNOMED CT: 228445002: Gets no exercise: Gets no exercise (finding) (D)
2: SNOMED CT: 228449008: Frequency of exercise: Frequency of exercise (observable entity) (D)
2: SNOMED CT: 229800002: Two times a week: Twice weekly (qualifier value)(A)
2: SNOMED CT: 225769003: Once weekly: Once a week (qualifier value)(A)
3: SNOMED CT: 228449008: Frequency of exercise: Frequency of exercise (observable entity) (D)
3: SNOMED CT: 396113003: 3-4x /wk: Three to four times a week (qualifier value)(A)
3: SNOMED CT: 307446005: 5 times a week: Five times weekly (qualifier value)(A)
4: SNOMED CT: 307447001: 6 times a week: Six times weekly (qualifier value)(A)
4: SNOMED CT: 228449008: Frequency of exercise: Frequency of exercise (observable entity) (D)
4: SNOMED CT: 307448006: Seven times weekly: Seven times weekly (qualifier value)(A)
5: SNOMED CT: 160629005: Exercise physically impossible: Exercise physically impossible (finding) (D)
6: SNOMED CT: 702973002: Level of physical activity unknown: Level of physical activity unknown (finding) (D)
12Lignende
Bosituasjon Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjertesviktregister: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (D)
1

1 Pasienten bor alene
2 Pasienten bor sammen med noen
3 Pasienten bor i institusjon/sykehjem
9 Ukjent
0Lignende
Fornavn og mellomnavn Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 371484003: Patient name: Patient name (observable entity) (G)
SNOMED CT: 184095009: Patient first name: Patient forename (observable entity) (D)
SNOMED CT: 405622006: Patient middle name: Patient middle name (observable entity) (D)
3
0Lignende
Kjønn Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering
1 / 1

SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding) (D)
1

0 Mann
1 Kvinne

0: SNOMED CT: 248153007: Male: Male (finding) (D)
1: SNOMED CT: 248152002: Female: Female (finding) (D)
2Lignende
Kommunenummer [bokommune] Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
1 / 1

SNOMED CT: 432407003: County of residence (observable entity): County of residence (observable entity) (D)
1
0Lignende
Kjønn Bo, arbeid, funksjonInnValg

[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
1 / 1

SNOMED CT: 429019009: Finding related to biological sex: Finding related to biological sex (finding) (D)
1

0 Unknown
1 Mann
2 Kvinne
0Lignende
Pasient har hjelpenummer Bo, arbeid, funksjonInnKryssboks

[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering
1 / 1
0
0Lignende
Norsktalende Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling: Hovedskjema
1 / 1
0

0 Nei
1 Ja
0Lignende
Postnummer Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Avslutt
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
3 / 5
0
0Lignende
Sted [Poststed] Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Avslutt
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
2 / 4
0
0Lignende
Trenger hjelp med respirator tilslutning Bo, arbeid, funksjonInnValg

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
1 / 2
0

1 Ja
2 Nei
9 Vet ikke
0Lignende
Far/medmor fødselsnr. Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Kjønn [forskriver] Bo, arbeid, funksjonInnValg

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS + Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK): Hovedskjema
1 / 1
0

1 Mann
2 Kvinne
0Lignende
Yrke (eget, eventuelt forsørgerens) Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Dødsårsaksregisteret: Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 184104002: Patient occupation: Patient occupation (observable entity) (D)
1
0Lignende
Mors yrke Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Helsekort for gravide: Hovedskjema
Medisinsk fødselsregister: Hovedskjema
2 / 2

SNOMED CT: 184104002: Patient occupation: Patient occupation (observable entity) (D)
1
0Lignende
Pasient- id Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-PIAH: Infeksjon og Antibiotika
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema
2 / 2
0
0Lignende
Bor pasienten alene Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 4683004: Living condition: Living condition (observable entity) (D)
Volven: 8412: Bor pasienten alene (D)
2

1 Ja
2 Nei
3 Ukjent
0Lignende
Fra og med dato, person Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Pseudonym Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 422549004: Patient-related Identification code (observable entity): Patient-related Identification code (observ (G)
1
0Lignende
Antall utførere [tjenester] Bo, arbeid, funksjonInnValg

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0

1 1 utfører
2 2 utførere
3 3 eller flere utførere
0Lignende
Org.nr. utfører [tjenester] Bo, arbeid, funksjonInnFritekst

Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Psykososiale forhold Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

Volven: 8420: Psykososiale forhold (D)
1
0Lignende
Psykososialt funksjonsnivå Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

Volven: 8421: Psykososialt funksjonsnivå (D)
1
0Lignende
Trygdenasjon Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

Volven: 8460: Trygdenasjon (D)
1
0Lignende
Type permisjon Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

Volven: 8474: Type permisjon (D)
1

1 Full permisjon
2 Trening utenfor institusjon som et ledd i behandlingen
0Lignende
Type arbeidsplass Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Arbeidsgivers bransje Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Vern- og sikkerhetsutstyr Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Verneutstyr Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1
0
0Lignende
Høyeste fullførte utdanning Bo, arbeid, funksjonInnValg

Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
1 / 1

SNOMED CT: 276031006: Details of education: Details of education (observable entity) (G)
1

1 Ikke avsluttet grunnskole
2 Grunnskole
3 Videregående skole, yrkesskoleutdanninger
4 Faglig yrkesutdanning
5 Treårig høgskole/universitet
6 Mer enn treårig høgskole/universitet
9 Ukjent
0Lignende
Velg Navn Område Inn/ut rapportert Felttype Skjema Antall registre/
skjema
Koder Antall koder Verdisett Koder verdisett Antall koder
verdisett
Lignende
SKJULT
Loading, please wait.